เสริมดวง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..ประดุจวันสุดท้ายของชีวิต

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..ประดุจวันสุดท้ายของชีวิต

PPL
| 2 min read
หากตอนนี้คุณยังเด็ก...คุณคงคิดว่า...เวลาของฉันยังเหลืออีกยาวไกล   หากตอนนี้คุณโตเป็นผู้ใหญ่...คุณคงคิดว่า...ยังเป็นวัยที่กำลังแบ่งบาน   หากตอนนี้คุณกำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ...คุณอาจจะมีประสบการณ์ชีวิ