ความรู้

นิติศาสตร์ เรียนอะไร?

430
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
นิติศาสตร์ เรียนอะไร?

ถ่ายเองโดยนักเขียน

นิติศาสตร์ต้องท่องจำจริงหรือ ?

ผู้เขียนเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรหัส 58 ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้วสำหรับคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตนักกฎหมายให้แก่สังคมซึ่งสัญญาลักษณ์ของคณะจะเรียกว่า "ตราชู" หลายคนอาจใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ปลัดอำเภอ พนักงานสอบสวน ใช่ครับเราต้องเริ่มจากคณะนิติศาสตร์นี่แหละครับ

ในการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์จะเป็นลักษณะการบรรยายในชั้นเรียนโดยเราจะเรียนการใช้การตีความกฎหมายในชั้นปริญญาตรีและใช่ครับเราไม่ได้เรียนกฎหมายทุกฉบับเพียงแต่เรียนพื้นฐานที่จะนำบทกฎหมายมาใช้ว่ากฎหมายนั้นใช้อย่างไร

ชั้นปีที่ 1 เราจะเรียนพื้นฐานของการใช้การตีความกฎหมายวิชาแรกที่พวกผมจะเจอคือ "กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป" ที่เรียนการนำกฎหมายใช้เป็นพื้นฐานที่นักกฎหมายทุกคนต้องรู้ "กฎหมายลักษณะบุคคล" ที่เรียนถึงการเกิดของคนในสายตาของกฎหมายการมีตัวตนของคนหนึ่งคนตามกฎหมายเป็นอย่างไรและอีกวิชาคือกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญาจะเป็นพื้นฐานในการก่อเจตนาในการทำนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบุคคล

Advertisement

Advertisement

ชั้นปีที่ 2 จะเริ่มโหดเพราะอัดวิชากฎหมายมาเต็ม ๆ เลยวิชาที่จะเจอก็เป็นกฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายเอกเทศสัญญา กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอาญาอย่างที่ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะดูแลครอบคลุมคนหนึ่งคนตั้งแต่เกิดเป็นคนพอโตขึ้นมาหน่อยคนก็เริ่มก่อหนี้ มีทรัพย์สิน มีครอบครัว และท้ายที่สุดก็ตาย กฎหมายก็ตามไปดูแลจนหลังจากตายเลยครับ

ชั้นปีที่ 3 ก็จะเจอวิชามหาโหดครับคือ"กฎหมายวิธีพิจารณาความ" เป็นกฎหมายที่เอาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาปรับใช้ในทางปฏิบัติโดยปี 3 เราจะเรียนจบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมดซึ่งในบางมหาวิทยาลัยเมื่อจบชั้นปีที่ 3 สามารถขออนุปริญญาเพื่อไปยื่นสอบใบอนุญาตว่าความได้เลยครับ

พอชั้นปีที่ 4 จะเริ่มเรียนพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่จะทำให้เราหาความถนัดของเราไปในแต่ละด้านว่าสนใจกฎหมายเจาะจงในเรื่องไหนวิชาหลัก ๆ ที่จะเจอก็เป็นกฎหมายภาษีอากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายล้มละลาย นิติปรัชญา ประวัติศาสตร์กฎหมาย รวมไปถึง Einglish For Lawyer. เป็นคำศัพท์เฉพาะทางกฎหมายซึ่งจำเป็นมาก ๆ ในปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement

ประมวลกฎหมาย ถ่ายเองโดยนักเขียน

โดยในการเรียนบางรายวิชาจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มาเป็นผู้สอนหรืออาจจะเชิญผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ มาเป็นผู้สอนด้วยเพื่อเราจะได้เข้าใจจากมุมมองของผู้นำกฎหมายไปใช้จริง ๆ ข้อสอบของเด็กนิติจะเรียกว่าข้อสอบอุทาหรณ์ หรือข้อสอบตุ๊กตาเพราะจะตั้งเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วให้เราเอาบทกฎหมายมาปรับโดยคำตอบก็จะเรียกว่า "ธง" ซึ่งในบางวิชาอาจจะมีสอบกลางภาคและปลายภาคแต่ในบางรายวิชาจะสอบเพียงปลายภาค 100 คะแนนเต็มการสอบอาจารย์มักจะมีชื่อตัวละครแปลก ๆ มาในข้อสอบแน่นอนการสอบที่สำคัญนอกจากความรู้แล้วเราจะต้องมีสติอ่านตัวละครดี ๆ หากตอบสลับตัวละครเราอาจจะไม่ได้คะแนนเลยบางครั้งในช่วงสอบกลางภาคเพื่อนคณะอื่นจะเข้าใจว่าพวกเราทำไมทำตัวชิวไม่อ่านหนังสือนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลครับ ฮ่าๆ ๆ

การเรียนนิติเอาจริง ๆ แล้วจะว่าใช้ความจำเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับแต่เราไม่สามารถจำแค่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียวครับเราต้องรู้และเข้าใจหลักกฎหมายในแต่ละมาตราด้วยว่าในแต่ละมาตรานี้ที่ร่างขึ้นมามันแยกย่อยตีความออกไปอีกดังนั้นหากเราจะท่องจำเพียงอย่างเดียวก็สอบไม่ผ่านครับ เราต้องรู้ด้วยว่ามันเอาไปปรับใช้อย่างไรนี้คือเหตุผลที่เราต้องเรียนการใช้การตีความเพื่อจะเห็นเจตนารมณ์ของการร่างกฎหมายอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

หลายคนมักจะบอกว่าฉันเรียนนิติไม่ได้หรอกเพราะฉันความจำไม่ดีฉันขี้เกียจอ่านหนังสือผู้เขียนอยากจะบอกเลยว่าผู้เขียนก็ความจำไม่ดีและไม่ชอบอ่านหนังสือเลยผู้เขียนจะใช้วิธีการเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียนการโต้ตอบกับอาจารย์นี่ก็อาจเป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้คนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือสามารถเรียนนิติได้

"สำหรับเราทุกคนแล้วทุกสิ่งทำได้ถ้าเราพยายามที่จะลงมือทำ"

ถ่ายเองโดยนักเขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์