คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ

รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อพระนครศรีอยุธยา-โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดฯเปิดศูนย์คัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ เทศบาลนครส่งเจ้าหน้าที่ระดมพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณ สร้างความั่นใจให้กับประชาชนรพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อรพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมเต็มที่กับการรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 โดยในวันที่ 20 มีค นายแพทย์พินิจ เจริญเผ่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พญ.สิริมา ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ฝ่าย พร้อมด้วย พันจ่าเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่ารอบ ๆ พื้นที่และทำงานภายในโรงบาลพระนครศรีอยุธยารพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ

ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้เปิดศูนย์คัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ แยกจุดให้บริการออกจากพื้นที่ของโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการหวัด อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจออกจากผู้บริการทั่วไป โดยนายแพทย์ ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้ลงพื้นที่มาฉีดพ่นยาเชื้อในครั้งนี้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการรพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยายังได้จัดให้มีการสอนการทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า ซึ่งมีการสอนทำอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและออกไปตามชุมชนด้วย โดยก่อนหน้านี้เหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด   กิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป   นางนวลจันทร์   แย้มศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเย็บหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งคัดหลั่ง…ต่อยอดผลิตหน้ากากผ้าเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยและผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ….กิจกรรมดีๆนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรมืออาชีพมาสอนเพื่อให้สามารถยึดหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองได้และเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างได้อีกด้วยที่ควรจะใช้เป็นผ้ามัสลินซึ่งเวลาซักแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแวดล้อมได้ดีรพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ รพ.กรุงเก่าเปิดศูนย์คัดกรองจับมือเทศบาลนครพ่นยาฆ่าเชื้อ

Advertisement

Advertisement

โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เพราะมีการเข้มงวดกวดขันเป็นอย่างดี รวมถึงหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งได้ประสานความร่วมมืออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยว อาคารสำนักงานราชการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเช่นกัน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด