คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดบึงลัฏฐิวัน วัดสวยสุดอันซีนที่ต้องมา

1.6k
ภิญโญ ส่องแสง
ภิญโญ ส่องแสง
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก ภิญโญ ส่องแสง
แจ้งตรวจสอบ
วัดบึงลัฏฐิวัน วัดสวยสุดอันซีนที่ต้องมา

วัดสวยอีกแห่งในอยุธยาที่อยากแนะนำ เป็นวัดสายปฏิบัติธรรมสาขาที่ 20 ของวัดหนองป่าพง ของเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ปัจจุบัน พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) เป็นเจ้าอาวาส ในความสงบ แฝงไว้ด้วยความงามของพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ สีขาวล้วนที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน ภายในกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธปรินิพพาน จำลองท้องฟ้าที่แวดล้อมไปด้วยหมู่เทวดา และรูปปั้นที่งดงาม

 

พระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ

ในความสงบ แฝงไว้ด้วยความงามของพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ สีขาวล้วนที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน ภายในกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธปรินิพพาน จำลองท้องฟ้าที่แวดล้อมไปด้วยหมู่เทวดา และรูปปั้นที่งดงาม พระมหาเจดีย์ ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการรวมเอาคุณลักษณะของพระธาตุ เจดีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย มารวมไว้ในองค์เดียว เช่นส่วนยอดของเจดีย์ เป็นสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุพนม , ช่วงคอบัลลังก์ หรือฐานของยอดเจดีย์ เป็นลักษณะจากเจดีย์วัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช , ส่วนกลางของเจดีย์ เป็นสัญลักษณ์ขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์

Advertisement

Advertisement

พระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ

ด้านหน้าจำลองเจดีย์พุทธคยา พุทธสถานสำคัญในประเทศอินเดีย

เจดีย์พุทธคยาจำลอง

บรรยากาศภายในวัด

พระพุทธปรินิพพาน

ด้านในของพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ มีพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธปรินิพพาน อยู่ตรงกลางโถงของเจดีย์ ภายในเป็นภาพวาดของเหล่าเทวดาอยู่บนหลังคาโดม และผนังรอบด้าน ดุจอยู่บนสรวงสวรรค์

ภายในพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณภายในพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ

ผู้คนมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธปรินิพพานกันอย่างไม่ขาดสาย

ภายในพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ

ภายในวัดยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีหนองน้ำขนาดใหญ่ และต้นไม้ที่ร่มรื่นเงียบสงบ วัดบึงลัฏฐิวันตั้งอยู่ที่ อ.ท่าเรือ ห่างจากตัวเมืองอยุธยาประมาณ 50 กิโลเมตร ถ้าตั้งต้นจากกรุงเทพสามารถเดินทางไปได้ทั้งถนนสายเอเชียขึ้นไปที่ จ.อ่างทอง แล้วเลี้ยวขวาไปสระบุรี หรือไปทางถนนพหลโยธินขึ้นไปทางสระบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายไป อ.ท่าเรือ ก็สะดวกเช่นกัน ใกล้ๆ วัดบึงลัฏฐิวัน ยังมีวัดสะตือ ที่ห่างกันเพียง 5 กิโลเมตร กราบไหว้ขอพรพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ เป็นอีกจุดหมายที่แนะนำ

Advertisement

Advertisement

 

วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา

พิกัดวัดบึงลัฏฐิวัน : https://goo.gl/maps/HhZ74tDRjAJHX4v47

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด