คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดพระศรีสรรเพชญ์

Min_jeed
Min_jeed
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Min_jeed
แจ้งตรวจสอบ
วัดพระศรีสรรเพชญ์

                          สถานที่แห่งนี้เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวของอยุธยาที่อยู่ในเขตพระราชวัง อดีตเคยเป็นวัดประจำราชวัง “วัดพระศรีสรรเพชญ์” ประวัติความเป็นมา เดิมเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการสร้างพระราชมณเฑียรใหม่ทางตอนเหนือ จึงยกพื้นที่ของบริเวณวัดให้เป็นเขตพุทธอาวาสเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง และด้วยความที่อดีตเคยเป็นวัดประจำราชวังจึงไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ นอกจากนี้วัดพระศรีสรรเพชญ์ยังเป็นแบบอย่างของการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในปัจจุบันด้วยค่ะ

ภาพที่1

                        สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคงหนี้ไม่พ้น เจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ที่วางเรียงกันตั้งแต่ทิศตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตก โดยเจดีย์ 3 องค์นี้มีความสำคัญซ่อนอยู่ เราจะพาทุกท่านไปศึกษาประวัติศาสตร์กันค่ะ

Advertisement

Advertisement

  •   เจดีย์ทางด้านทิศตะวันออกเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิใจสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดาในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
  •   เจดีย์องค์กลางเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐาในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เจดีย์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 2 องค์นี้สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในปี พ.ศ.2035
  •   เจดีย์ทางด้านทิศตะวันตกเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สร้างขึ้นโดยพระบรมราชาธิราชที่ 4

 ภาพที่2


ภาพที่3

                   ภาพที่4                        เมื่อครั้งสมัยสงครามที่ไทยกับพม่าทำสงครามกัน เจดีย์ 3 องค์ถูกพม่าเผาทำลายจนเสียหายแต่ได้รับการบูรณะในสมัยของจอมพลป.พิบูล สงครามจนมีสภาพครบถ้วนด้วยศิลปะอยุธยาคงไว้จนถึงปัจจุบัน

ภาพที่5                      นอกเหนือจากเจดีย์ที่งดงามแล้ว บริเวณวัดยังมีซากของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์หลงเหลือให้เราได้เห็นที่สำคัญ ๆ ก็จะมีวิหารหลวงที่อดีตกาลเคยเป็นที่ประกอบพระบรมราชพิธีทางศาสนา เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยา นอกจากนี้ยังมีวิหารพระโลกนาถซึ่งเป็นวิหารที่เดิมมีไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธโลกนาถ หอระฆัง พระอุโบสถ ฯลฯ ทุกสิ่งล้วนแต่มีความหมายเก่าแก่ทางด้านสถาปัตยกรรมและความเจริญรุ่งเรืองของประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อครั้งอดีต เราคนรุ่นหลังควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้สถานแห่งนี้ถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อรุ่นตล     

Advertisement

Advertisement

ภาพที่6      ภาพที่7                      การเดินทางจากตัวเมืองอยุธยาให้ขับตามถนนเทศบาลเมืองอโยธยา เข้าถนนอยุธยา-อ่างทอง ผ่านหน้าวัดกล้วยสู่ถนนป่าโทนและเลี้ยวเข้าสู่ถนนเนรศวรให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงบึงพระราม วัดพระศรีสรรเพชญ์อยู่ด้านซ้ายมือ

Advertisement

Advertisement

 

พิกัด: ตั้งอยู่บนถนนศรีสรรเพชญ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ค่าเข้าชม: ชาวไทย 10 บาท / ชาวต่างชาติ 50 บาท

ช่วงเวลา: เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

เบอร์ติดต่อ: 035-242-284

 

 ภาพโดยผู้เขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด