คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ไหว้พระนอน ขอพรพระอินทร์แปลง วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

250
เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
แจ้งตรวจสอบ
ไหว้พระนอน ขอพรพระอินทร์แปลง วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันนี้วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563หนุ่ม-สุทน มาแล้วครับ วันนี้จะพาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จัดทำเส้นทางนำเสนอให้บริษัทนำเที่ยวและคณะสื่อมวลชนเดินทางมาเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วัดเสนาสนารามราชวรวิหารโดยผมขอเริ่มต้นที่ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก) วัดนี้น่าสนใจมาก ๆ ตามที่หนุ่ม-สุทน ได้หาข้อมูลประวัติความเป็นมาวัดเสนาสนารามฯ หรือแต่เดิมเรียก วัดเสื่อ ชื่อสั้น ๆ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง มีเพียงข้อสันนิษฐานว่าการสร้างวัดเสื่อน่าจะมีมาเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างวังหน้าหรือวังจันทร์เกษมติดแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักในปี พ.ศ. 2120 เพื่อให้เป็นวังหน้าที่ประทับแรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศพระมหาอุปราชครองเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลก

Advertisement

Advertisement

วัดเสนาสนารามราชวรวิหารต่อมาวัดเสื่อก็เป็นวัดประจำวังหน้าหรือวังจันทร์เกษมโดยไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ส่วนชื่อวัดเสื่อน่าจะเรียกตามชื่อคลองที่วัดตั้งอยู่ และแล้ววัดเสื่อก็กลายเป็นวัดร้างไปในที่สุดเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 จนกระทั่งเข้ามายุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้บูรณะซ่อมแซมจัดสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ขยายพื้นที่ให้กว้างขวาง แล้วทรงโปรดฯ ให้สร้างพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสวยงามยิ่งนักทั้งภายนอกและภายในวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

โดยภายในพระอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนังมีความงดงามมากครับ ครั้งนั้นเมื่อบูรณะวัดเสื่อแล้วเสร็จ ทรงโปรดฯ พระราชทานนามว่า “วัดเสนาสนาราม” ถึงทุกวันนี้และเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชื่อเต็ม ๆ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

Advertisement

Advertisement

ดังนั้นชาวแฟนเพจนักเดินทางทุกท่านถ้ามีโอกาสไปท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห้ามพลาดต้องแวะวัดเสนาสนารามฯ เยี่ยมชมแบบสโลว์ไลฟ์เดินชมสบาย ๆ ตามที่หนุ่ม-สุทนจะแนะนำครับ

1. ตัวพระอุโบสถ สร้างได้สวยงามเป็นศิลปแบบอยุธยาพระอุโบสถ

2. ในพระอุโบสถประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสัมพุทธมุนี สันนิษฐานว่าน่าจะอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุที่เป็นวัดร้างกรุงเก่า เมื่ออัญเชิญมาคงซ่อมแซมแล้วจัดสร้างซุ้มเรือนแก้วให้มีความงดงามและมีคำจารึกเป็นภาษาขอม ยอดพระมหามงกุฏ ส่วนองค์หลวงพ่อสัมพุทธมุนี องค์ไม่ใหญ่มากหน้าตักกว้าง 2 ศอก 2 นิ้ว ส่วนสูง 3 ศอก 3 นิ้ว ปางมารวิชัย พุทธลักษณะงดงามนั่งพินิจพิจารณาตัวเองแล้วจะเข้าถึงพระธรรมองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสัมพุทธมุนี

Advertisement

Advertisement

3. ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาพนังเล่าเรื่องราวชาวอยุธยายังคงความงดงามและสมบูรณ์แบบอยู่มากทีเดียวครับภาพวาดจิตรกรรมผาพนัง

4. วิหารพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์เก่าแก่ตั้งแต่เป็นวัดเสื่อพระนอน

พระนอน5. สุดท้ายกราบบูชาขอพรองค์พระพุทธรูปหลวงพ่ออินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างองค์พระอินทร์แปลง

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ยกทัพไปนครเวียงจันทร์ในปี พ.ศ. 2401 แล้วอัญเชิญองค์หลวงพ่ออินทร์แปลงมากรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดมหาพฤฒารามหรือวัดตะเคียน แล้วต่อมาทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานในอุโบสถหลังเก่าหรือวิหารหลวงพ่ออินทร์แปลง ส่วนองค์พระพุทธรูปหลวงพ่ออินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวสปป.ลาวมีการเล่าขานกันเองมาหลายชั่วอายุคนเชื่อว่าการหล่อพระพุทธรูปด้วยทองคำผสมสำริดครั้งนั้นไม่ประสบผลสำเร็จต้องหล่อถึง 9 ครั้งทองคำไม่เต็มองค์ มาถึงครั้งที่ 9 จึงเชื่อว่าพระอินทร์แปลงกายลงมาในร่างชีปะขาวช่วยหล่อองค์พระพุทธรูปจนแล้วเสร็จ ชีปะขาวก็หายไป จึงได้ถวายนามว่า “พระอินทร์แปลง” ครับวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วัดเสนาสนารามราชวรวิหารวัดเสนาสนาราม น่าท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดนี้แล้วบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในพระอุโบสถและวิหารเก่าแก่ วันนี้หนุ่ม-สุทนเขียนเล่าเรื่องวัดเสื่อหรือเสนาสนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นเอก ตำบลหัวรอ เกาะเมืองกรุงเก่าอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หวังว่าชาวแฟนเพจนักอ่านจะหาเวลาไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-246 036-7 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอขอบคุณ ผอ.ดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ที่ได้จัดทำโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้คณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการนำเที่ยวนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวอยุธยา ขอบคุณและสวัสดีวัดเสนาสนารามราชวรวิหารเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm

#ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น. #คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน  เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด