ความรู้

พับดอกพุดซ้อน | ของชำร่วยโปรยทาน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
พับดอกพุดซ้อน | ของชำร่วยโปรยทาน

อุปสมบท (อ่านว่า อุ-ปะ-สม-บด) แปลว่า การเข้าถึงหรือการบวช เป็นศัพท์เฉพาะในศาสนาพุทธ หมายถึง การบวช เป็นภิกษุและภิกษุณี เรียกเต็มว่า อุปสมบทกรรม


บุคคลที่ห้ามบวช

 1. บัณเฑาะก์ (กะเทย)
 2. คนลักเพศ (บวชตนเอง)
 3. ผู้นับถือศาสนาอื่น(ที่ไม่ได้นับถือ ศาสนาพุทธ)
 4. สัตว์เดรัจฉาน
 5. ผู้ทำมาตุฆาต (ผู้ที่ฆ่าม มารดาของตนเอง)
 6. ผู้ทำปิตุฆาต (ผู้ที่ฆ่า บิดาของตนเอง)
 7. ผู้ฆ่าพระอรหันต์ (ผู้ที่ฆ่า พระอริยบุคคลชั้นสูง)
 8. ผู้ข่มขืนภิกษุณี (ผู้ที่ข่มขืนแม่ชี)
 9. ผู้ทำสังฆเภท (ผู้ที่ทำใหพระสงฆ์แตกแยกกัน)
 10. ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
 11. คนสองเพศ (คนที่มีความรู้สึกอยากเป็นเพศชายและเพศหญิง)

การโปรยทาน หมายถึง การสละเงินทอง ทรัพย์สมบัติให้ทานแก่คนอื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน และถือคติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสละราชย์สมบัติออกผนวช การโปรยทานก่อนเข้าโบสถ์เป็นการแสดงว่าต่อจากนี้นาคได้สละสมบัติทุกอย่างแล้ว เพื่อเดินตามชีวิตแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยปราศจากเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งการโปรยทานจะมีหรือไม่มีก็ได้ เนื่องจากไม่ใช่พิธีที่เกี่ยวข้องกับการบวช

Advertisement

Advertisement

การโปรยทาน สามารถ ใช้ในงาน ดังนี้

1.งานบวช

2.งานแต่งงาน

3.งานทอดผ้าป่า

4.งานกฐิน

5.งานทำบุญฉลอง

6.งานศพ

อุปกรณ์ในการพับเหรียญโปรยทาน

1.ริบบิ้น

ริบบิ้นมีหลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบ ควรเลือกให้ถูกลักษณะและเหมาะสมกับชิ้นงานที่จะทำ

2.กรรไกร

ใช้สำหรับตกแต่ง หรือ ตัดริบบิ้นส่วนที่เกิน

วิธีพับ

1.ตัดริบบิ้นความยาว 45 ซม. จำนวน 4 เส้น

2.พับลงมา 20 ซม.1

3.นำเส้นสั้นไว้ด้านบน จากนั้น พับตามในรูป2

4.นำเหรียญมาวาง แล้วพับทับเหรียญตามในรูป3

5. พลิกกลับทาง และ สอดเก็บตามรูป4

6.พลิกกลับทาง นำเส้นด้านบน พับไปข้างหลัง ดังรูป จากนั้นม้วนให้เป็นกรวย แล้วสอดใส่ช่อง ตามในรูป5

7.นำริบบิ้นขึ้นมา 1เส้น เอาเส้นที่2ทับ เส้นที่ 1 เส้น เส้นที่ 3 เส้นทับเส้นที่ 2 เส้นที่4 ทับเส้นที่3 จากนั้นจับรวบและม้วน ตามในรูป8

8.ปล่อยริยบิ้นที่อยู่ด้านบน 1 เส้น แล้วพับไปด้านหลัง และสอดใส่ในช่อง ตามในรูป9

Advertisement

Advertisement

9.พับริบบิ้นไปด้านหลัง  แล้วม้วนเป็นกรวยแล้วใส่ช่อง ตามในรูป10

10.พลิกกลับด้านหลัง แล้วสอดเก็บในช่อง จากนั้นตัดส่วนเกินออก

เราก็จะได้ดอกพุดซ้อน แล้ว สามารถนำไปใช้ในงานบวช หรือ งานต่างๆได้เลย

และนักเขียนยังมี วิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบบาน ที่นักเขียน เขียนไว้ สามารถมาอ่านกันได้นะค่ะ

https://cities.trueid.net/post/82880

ภาพประกอบ โดยนักเขียน

ภาพหน้าปก โดยนักเขียนดอกพุดซ้อน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์