ความรู้

บ้านขุนสมุทรจีน : วิถีชุมชน บนแผ่นดินที่สูญหาย

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
บ้านขุนสมุทรจีน : วิถีชุมชน บนแผ่นดินที่สูญหาย

จากชุมชนที่อยู่อาศัย ได้กลับกลายเป็นพื้นที่วิกฤต ที่มีปัญหาจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจากภาวะโลกร้อน ที่ทำให้เกิด "สตอร์ม เซิร์จ" (Storm surge) ที่คลื่นถาโถมเข้าซัดชายฝั่งจนแผ่นดินไหลเลื่อนลงสู่ทะเล ส่งผลให้ชาวบ้านขุนสมุทรจีนต้องอพยพ ถอยร่น ย้ายที่อยู่อาศัยมานับสิบ ๆ ครั้ง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การต่อสู้กับภัยธรรมชาติของชุมชนในทุกวิถีทางนั้น อาจเป็นการแก้ปัญหาเพียงปลายเหตุ เช่นเดียวกับ หลายๆพื้นที่ที่เกิดวิกฤต เพราะจริง ๆ แล้วพื้นที่เหล่านั้น ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและการวางแผนระยะยาวที่ชัดเจนในการรับมือกับปัญหา

แม้ว่าหมู่บ้านขุนสมุทรจีนเดิมนั้นได้จมหายไปในทะเล แม้ว่าชุมชนของพวกเขาได้ถูกลบหายไปจากแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่ชีวิตยังคงต้องเดินต่อไป การปรับตัวเพื่อจะอยู่รอด จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในชุมชนรับรู้ร่วมกัน  บ้านขุนสมุทรจีน หมู่บ้านเล็ก ๆ อันอุดมสมบูรณ์ เคยเป็นเมืองท่ารับ-ส่งสินค้า เคยปลูกผัก ปลูกผลไม้ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รอต้อนรับให้ผู้คนมาเยือน แวะเวียนมาเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เจ้าแก้วหน้อย
เจ้าแก้วหน้อย
อ่านบทความอื่นจาก เจ้าแก้วหน้อย

ความเคารพในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียม

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์