ความรู้

ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ห้องสมุดยุคดิจิตอล

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ห้องสมุดยุคดิจิตอล

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จัดตั้งขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาชน จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิตขึ้นในปี พ.ศ. 2549  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักอุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพฯ เพื่อการพัฒนาการจัดทำห้องสมุดมีชีวิต รวมถึงการบริหารจัดการ งานพัฒนาด้านบุคลากร บรรณารักษ์ การติดตั้งเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดบริการห้องสมุดในรูปแบบ Automatic (อัตโนมัติ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนทุกคน

ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอ ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครนี้ มีห้องต่างๆ ดังนี้

- ห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งอุดมไปด้วยหนังสือและมัลติมีเดียที่มีคุณภาพพร้อมให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจ

Advertisement

Advertisement

- ห้อง Mind Room เป็นพื้นที่นัดพบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- ห้องเงียบ  เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องใช้ความเงียบสงบในการอ่านหนังสือ

- ห้องเด็ก เป็นห้องที่จัดพื้นที่สร้างบรรยากาศให้สดใส เป็นการสร้างเสริมเพิ่มความสนใจให้กับช่วงวัยเด็ก

- ห้องสมุดดนตรี เป็นพื้นที่สำหรับค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีทุกประเภทจากทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงการใช้สื่อด้านการร้องและการฟัง

- ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์   เป็นพื้นที่สำหรับทุกการเรียนรู้ อาทิเช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น

- ห้องสมุดไอที  รวมสื่อความรู้ด้านไอทีและการฝึกฝนการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

- ลานสานฝัน  เป็นเวที พื้นที่สำหรับทุกช่วงวัยในการแสดงความสามารถทั้งการร้องเพลง การเล่นดนตรี  การเต้นรำ การแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ

- ห้องฉายภาพยนตร์  จัดฉายหนังสั้น แอนนิเมชั่น สารคดี และผลงานภาพยนตร์ของเยาวชน

Advertisement

Advertisement

- ศูนย์อบรมไอที  เป็นพื้นที่สำหรับการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับทุกช่วงวัย

- ซาวด์รูม  ห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง รวมถึงการตัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา

ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอบริเวณภายนอกอาคารตกแต่งด้วยสีสันสวยงามดึงดูดใจผู้มาเยือน

ผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาค้นคว้า ศาสตร์แขนงต่าง ๆ  และทัศนศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  ใกล้ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตามวัน เวลา โดยปกติ ดังนี้

วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

(หยุดวันจันทร์)

การสมัครสมาชิก ดังนี้

- อายุ 7 - 17 ปี และ 60 ปีขึ้นไป  100  บาท

- อายุ 18 - 59 ปี         200  บาท

- ชาวต่างชาติ            400   บาท

(ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับพระภิกษุ /ผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาส)

Advertisement

Advertisement

การต่ออายุสมาชิก ดังนี้

- อายุ 7 - 17 ปี และ 60 ปีขึ้นไป   50  บาท

- อายุ 8 - 59 ปี         100   บาท

- ชาวต่างชาติ          200   บาท

จุดคืนหนังสือนอกเวลาทำการ  ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอ

การยืม - คืนหนังสือ  สมาชิกยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม / 7 วัน  ถ้ายืมเกินเวลาจะมีค่าปรับตามระเบียบของอุทยานการเรียนรู้ฯ ครับ

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าเป็นห้องสมุดระบบ Automatic (อัตโนมัติ)ที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้ว  ยังมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยประชาชนทุกคน  สามารถมาใช้บริการได้ตามข้อระเบียบของอุทยานการเรียนรู้ฯ ซึ่งเชื่อได้เลยครับว่าทุกท่านที่มา ณ สถานที่แห่งนี้จะได้รับความรู้และการสานต่อความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ถ้ามีโอกาสแวะมาเยือนนะครับ

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ภาพประกอบโดย หนุ่มเสมอ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์