ความรู้

แหล่งเรียนรู้...นิทรรศการเรือนของพ่อ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แหล่งเรียนรู้...นิทรรศการเรือนของพ่อ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจตลอด 60 ปีที่ทรงครองราชย์ เพื่อช่วยพสกนิกรของไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์เปรียบเสมือนพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคน หลาย ๆ โครงการที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ทรงครองราชย์เป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย มีมากมายหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็น โครงการปลูกป่าถาวร โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ ก่อตั้ง มูลนิธิมากมายไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ ซึ่งแต่ละโครงการของพระองค์ก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นอีกแนวพระราชดำริหนึ่งที่มุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดี มีชีวิตที่สุขสบายและพอเพียง

Advertisement

Advertisement

ภาพ ร.9

โรงเรียนเมืองเชลียง ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งถือเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ได้มองเห็นถึงความรักและความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย และเห็นถึงความเมตตาต่อพสกนิกรของพ่อหลวง จึงได้เปิดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวมเรื่องราวของแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านขึ้น โดยได้จัดสร้าง “เรือนของพ่อ” ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) โรงเรียนเมืองเชลียง

บรรยากาศภายในนิทรรศการโดยภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้มีการรวบรวมเรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไว้ให้นักเรียน ได้จดจำเรื่องราวของความรักของพระองค์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของเยาวชนที่ดี ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และน้อมนำคำสอนของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Advertisement

Advertisement

เรือนของพ่อ

โดยแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาโดยความคิดของคุณครูรำพู ช่างไชย  ซึ่งเป็นคุณครูที่ยึดหลักตามคำสอนของในหลวงราชกาลที่ 9 มาโดยตลอด และความมุ่งมั่นที่จะสานต่องานของพ่อหลวง ซึ่งที่โรงเรียนได้มีการรื้ออาคารเรียนภาษาไทย เพื่อที่จะทำการสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน เนื่องจากตัวอาคารได้ผุพังตามกาลเวลา

ครูรำพู ช่างไชยจากไม้อาคารหลังเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ครูรำพู จึงได้เริ่มคิดวางแผนที่จะนำไม้เก่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้เสนอโครงการและระดมทุน ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยครูรำพู ได้กล่าวว่า นิทรรศการ “เรือนของพ่อ” แห่งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดแรงสนับสนุนและกำลังใจจากหลายๆ ฝ่าย ของทุก ๆ ท่านที่ร่วมเเรงร่วมใจจัดสร้างนิทรรศการแห่งนี้ขึ้น

บรรกาศภายในนิทรรศการ และที่สำคัญได้รับแรงสนับสนุนจาก ผอ.โรงเรียนเมืองเชลียง นั่นคือ ผอ.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ที่ได้ส่งเสริมโครงการและอนุมัติให้จัดตั้งนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ขึ้น

Advertisement

Advertisement

ผอ.โรงเรียนเมืองเชลียง

สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมและศึกษานิทรรศการแหล่งเรียนรู้ “เรือนของพ่อ” แห่งนี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และจะมีการเปิดบริการในช่วงพิเศษ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ในช่วงเวลา 08.00 น.-16.00 น. ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2562 และเปิดให้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในช่วงเวลาปกติ ในช่วงบ่ายของทุกวันศุกร์

นิทรรศการเรือนของพ่อบรรยากาศที่สวยงามรอบข้าง

แปลงสาธิต

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Facebook : รำพู ช่างไชย

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์