โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

ขยะกำพร้า ขยะสายพันธุ์ใหม่

ขยะกำพร้า ขยะสายพันธุ์ใหม่

ในช่วงปลายปี 2019 ที่ผ่านมา นอกจากเชื้อไวรัสโควิดแล้วที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว ยังมีขยะประเภทนึง ที่ได้เกิดมาพร้อมๆกับในช่วงที่โควิดระบาดนั่นก็คือ ขยะกำพร้า ซึ่งถือเป็นขยะที่มีจำนวนมากแล้วยังไม่สามารถนำไปก