ความรู้

ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ทำอะไรได้บ้าง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ทำอะไรได้บ้าง

อุปกรณ์สำคัญที่ช่างไฟฟ้าทุกท่านต้องมีไว้ประจำกายเลยนั่นก็คือ"มัลติมิเตอร์" มัลติมิเตอร์เสมือนเป็นหัวใจของช่างไฟฟ้าเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลากหลาย

คำว่า"มัลติ" เป็นคำภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าหลากหลาย เพราะฉะนั้นมัลติมิเตอร์จึงแปลว่าเครื่องมือวัดที่สามารถใช้วัดค่าตัวแปรได้หลากหลายชนิด มัลติมิเตอร์มีทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัลแต่ที่ช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่นิยมใช้กันนั้นจะเป็นแบบดิจิทัลเสียมากกว่าเพราะมีความสะดวกในการใช้งานไม่ต้องเสียเวลาอ่านเข็มสเกลให้เป็นการยุ่งยาก ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ในแต่ละยี่ห้อนั้นจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมือน ๆ กัน ฟังก์ชั่นการใช้งานของดิจิทัลมัลติมิเตอร์นั้นจะมีอะไรบ้าง สามารถใช้วัดตัวแปรได้หลายอย่างจริงหรือไม่ ถ้าทุกท่านอยากรู้สามารถศึกษาได้จากเนื้อหาต่อจากนี้ครับ

Advertisement

Advertisement

สามารถใช้วัดแรงดันไฟฟ้าได้ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์จะมีย่านในการวัดแรงดันไฟฟ้าทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ก่อนที่จะทำการวัดควรตั้งย่านให้ถูกต้องและเหมาะสมเสียก่อน หลังจากนั้นจึงนำปลายสายของดิจิทัลมัลติมิเตอร์จิ้มไปที่ขั้วทั้งสองของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เพียงเท่านี้ค่าของแรงดันไฟฟ้าก็จะแสดงบนหน้าจอของดิจิทัลมัลติมิเตอร์แล้ว1

ภาพโดย:ธารา  สุวรรณราช

สามารถใช้วัดกระแสไฟฟ้าได้ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์สามารถใช้วัดกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างเดียวเท่านั้น ในการวัดจะต่อดิจิทัลมัลติมิเตอร์อนุกรมกับโหลดที่ต้องการวัด ก่อนการวัดถ้าเราไม่อาจคาดการณ์ความมากน้อยของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโหลดได้ให้เราตั้งย่านที่มีกระแสสูง ๆ ไว้ก่อนเพื่อป้องกันดิจิทัลมัลติมิเตอร์เสียหาย2

ภาพโดย:ธารา  สุวรรณราช

สามารถใช้วัดความต้านทานไฟฟ้าได้ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์สามารถใช้วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้เพียงเราตั้งค่าไปที่ย่านโอห์มแล้วใช้สายดิจิทัลมัลติมิเตอร์จิ้มไปที่ขั้วทั้งสองของอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าของความตานทานไฟฟ้าจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขบนหน้าจอดิจิทัลมัลติมิเตอร์2

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย:ธารา  สุวรรณราช

สามารถใช้เช็คหลอด LEDได้ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์สามารถใช้เช็คหลอด LED ว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ โดยให้เราตั้งดิจิทัลมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มแล้วใช้สายทั้งสองเส้นของดิจิทัลมัลติมิเตอร์จิ้มไปที่ขั้วทั้งสองของหลอด LED หลังจากนั้นให้วัดอีกครั้งแต่สลับขั้วของหลอด LED กับขั้วของสายมัลติมิเตอร์ การวัดทั้งสองครั้งหลอด LED ต้องติดหนึ่งครั้งและไม่ติดหนึ่งครั้งจึงจะแสดงว่าหลอด LED ยังใช้งานได้อยู่3

ภาพโดย:ธารา  สุวรรณราช

สามารถใช้เช็คหน้าสัมผัสได้ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์สามารถใช้เช็คหน้าสัมผัสว่าหน้าสัมผัสนั้นจากหรือต่อกันอยู่ได้ โดยให้เราตั้งย่านไปที่สัญลักษณ์ลำโพงจากนั้นให้นำสายทั้งสองข้างของดิจิทัลมัลติมิเตอร์จิ้มไปที่ขั้วทั้งสองของอุปกรณ์ ถ้าดิจิทัลมัลติมิเตอร์มีเสียง"ตี๊ด"ออกมาแสดงว่าสายไฟหรือหน้าสัมผัสนั้นยังต่อถึงกันอยู่4

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย:ธารา  สุวรรณราช

ฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก ๆ ของดิจิทัลมัลติมิเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับ เห็นไหมล่ะครับว่าดิจิทัลมัลติมิเตอร์มีประโยชน์ต่อการทำงานด้านไฟฟ้ามาก ถ้าให้เปรียบกับช่างไฟฟ้าเป็นนักรบ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ก็เป็นเหมือนอาวุธสำคัญที่นักรบจะขาดไม่ได้เลยในการทำสงคราม

ภาพปกโดย:ธารา สุวรรณราช

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์