คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เตรียมรับมือภัยแล้งที่ยาวนาน

Station by Wayha
Station by Wayha
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Station by Wayha
แจ้งตรวจสอบ
เตรียมรับมือภัยแล้งที่ยาวนาน

ดูเหมือนประเทศไทยเราจะเข้าภัยแล้งอย่างเต็มตัวกันแล้ว ภัยแล้งเกิดจากอะไร มันก็คือการไม่มีน้ำกินน้ำใช้เพื่อมาอุปโภคบริโภคนั่นเอง การเกิดภัยแล้งเกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ในสมัยก่อนประเทศไทยของเราจะมีอยู่ 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่เดี๋ยวนี้สภาพอากาศผิดปกติไปจากเดิมมาก อากาศร้อนขื้นหน้าร้อนกินเวลานานไปจนถึงเดือนมิถุนายน ส่วนฝนตกไม่ตกตามฤดูกาลบางทีก็ไปตกในฤดูหนาว เช่น สมัยก่อนในเดือนกันยายนฝนก็เริ่มหมดแล้วแต่มาสมัยปัจจุบันฝนกตไปจนถึงต้นเดือนพฤศิกายนกันเลยที่เดียว หน้าหนาวก็หนาวน้อยบางที่หนาวแค่สองเดือนหรือไม่ถึงเดือนก็หมดหนาวแล้วแถมอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกด้วย 

ภัยแล้งCR : ภาพประกอบเนื้อหาเว็บไซต์โหลดภาพฟรี >>https://flickr.com/
 

สาเหตุของภัยแล้งเกิดจากอะไร มันเกิดได้หลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ แต่หลัก ๆ แล้วการกระทำของมนุษย์เป็นสาเหตุแรกและเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้โลกเกิดภัยแล้งขื้น กาปล่อยสารพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเกิดภาวะเรือนกระจกในชั้นโอโซน ทำให้แสงอาทิตย์ที่มีความเข็มข้นสูงรอดผ่านเข้ามาได้โดยตรง การตัดไม้ทำลายป่าร่วมถึงการเผาป่าทำให้เกิดไฟป่า อย่างประเทศออสเตรเลียที่กำลังประสบปัญหาไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุด อีกทั้งเรื่องของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ขยายตัวไปทั่วประเทศไทยในเวลานี้ เห็นไหมครับว่าความเจริญต้องแรกมากับผบกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน

Advertisement

Advertisement

ภัยแล้ง

CR : ภาพประกอบเนื้อหาเว็บไซต์โหลดภาพฟรี >>https://flickr.com/

ภัยแล้งมักสร้างผลกระทบหลายอย่างทั้งทางด้านการเกษตรลดลง พื้นดินแห้งแล้งหน้าดินมีรอยแยกแตก เกิดฝุ่นละออง เกิดพายุฤดูร้อน เกิดการอบยพย้ายถิ่นฐานเนื่องจากไม่สามารถสร้างอาชีพทางการเกษตรได้ การพัฒนาสินค้าด้านอุตสาหกรรมไม่สามารถทำต่อไปได้เพราะในขบวนการผลิตต้องใช้น้ำ ไม่มีน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า ร่วมถึงการเกิดไฟป่าเพราะความร้อนไปเสียดสีกับใบไม้แห้งตนไม้แห้งเกิดเชื้อเพลิงรุกไหม้ การเกิดโรคระบาด ทุกอย่างถือว่าเป็นผลกระทบที่ประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วและไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ปัญหา ทุกอย่างมีทางได้ปัญหานี้เสมอ

Advertisement

Advertisement

ภัยแล้งCR : ภาพประกอบเนื้อหาเว็บไซต์โหลดภาพฟรี >>https://flickr.com/
 

วิธีแก้ไขภัยแล้งที่เกิดขึ้น

     1. การแก้ปัญหาที่แบบเร่งด่วน โดยการ ขุดเจาะน้ำบาดาล สร้างศูนย์กระจายน้ำใช้ให้กับประชาชนโดยการแจกจ่ายน้ำที่มีจำนวนจำกัด 

     2. การแก้ปัญหาโดยการทำฝนเทียมของโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

Advertisement

Advertisement

     3. การสร้างแผนงานแก้ปัญหาในระยะยาว โดยการ ขุดทำแหล่งน้ำ การปลูกป่าต้นน้ำ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยการร่ามมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนคนไทยทุกคน
ภัยแล้งCR : ภาพประกอบเนื้อหาเว็บไซต์โหลดภาพฟรี >>https://flickr.com/
 

การเตรียมตัวสำหรับรับภัยแล้งสำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไป

     1. เตรียมวางแผนในการประหยัดน้ำกินน้ำใช้ โดยการซื้อถังกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ขนาดใหญ่ 

     2. การใช้น้ำจากฝักบัวเพื่อชำระร่างกายแทนการตักอาบน้ำ

    3. หากมีการทำเกษตรกรรม ควรใช้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะ ควรใช้น้ำในช่วงเช้าวและช่วงเย็น เพื่อให้น้ำมีการสะสมอยู่ในดินลดอัตราการระเหย

    4. กำจัดเศษขยะ ใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้งบริเวณรอบที่พักให้ดูสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และป้องกันการลุกลามของไฟที่จะทำให้เกิดไฟป่าขึ้น
ภัยแล้ง

CR : ภาพประกอบเนื้อหาเว็บไซต์โหลดภาพฟรี >>https://flickr.com/

ภัยแล้งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่อย่างไรไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเราทุกคนควรที่จะเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ ภัยแล้งเป็นภัยที่สามารถคาดคะเนได้ และสามารถรับมือได้ ซึ่งต่างจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเตรียมตัวได้ทัน สิ่งที่ป้องกันภัยแล้งได้ดีที่สุดก็คือการใส่ใจของมนุษย์ทุุก ๆ คน หันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ช่วยกันดูแล ช่วยกันสร้างธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า ลดใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ปลูกฝังค่านิยมให้รักษาธรรมชาติ ภัยแล้งก็จะไม่เกิดขึ้นหากเกิดขึ้นก็ขอเพียงแค่เล็กน้อยก็พอ

CR: ที่มาภาพหน้าปกจากเว็บไซต์โหลดภาพฟรี >>https://flickr.com/

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด