คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนสายอาชีพปรับหลักสูตรใหม่รับอนาคต

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนสายอาชีพปรับหลักสูตรใหม่รับอนาคต

ฉะเชิงเทรา – เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนสายอาชีพ ปรับหลักสูตรใหม่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เตรียมเดินหน้าเป็นแห่งแรกของประเทศ เริ่มปีการศึกษา 2563 นี้ หลังประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานักเรียนตีกัน พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่เข้าเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่ผู้ปกครองได้ช่วยคอยติดตามดูแลบุตรหลานหนีห้องเรียนอีกทาง

วันที่ 17 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ว่าที่ พ.ต.วัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกทุกระดับชั้นรวมกว่า 2,800 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทำความเข้าใจผู้ปกครอง.jpg

โดย ว่าที่ พ.ต.วัชรพล กล่าวว่า จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ถือเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดพื้นที่การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะมีภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ หรืออุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาประกอบการในพื้นที่ และจะส่งผลทำให้สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่ตรงกับสาขา ในกระบวนการผลิตมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นระบบอัตโนมัติ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/แก้ปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน.jpg

หลังจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนตีกันในพื้นที่ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ จนประสบความสำเร็จ จนทำให้มีนักเรียนตีกันเบาบางหรือลดน้อยลงมาก เนื่องจากหลายภาคส่วนและวิทยาลัยสายอาชีวะข้างเคียงที่อยู่ในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี และทางจังหวัดฉะเชิงเทราเอง โดยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ช่วยกันดูบุตรหลาน.jpg

โดยกำหนดเป็นนโยบายหลักของทางจังหวัด จนทำให้ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกัน และประสานกันทำงานจนเป็นเครือข่ายมากขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนตีกันได้ ขณะเดียวกันครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้น หลังจากว่างชั่วโมงสอนแล้ว ยังได้ออกไปคอยสอดส่องดูแลตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่นักเรียนนักศึกษามักจะออกไปจับกลุ่มจนเกิดปัญหาการตีกัน เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ป้ายรอรถ และสวนสาธารณะ ตลอดจนแหล่งมั่วสุมต่างๆ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ชวนช่วยกันดูบุตรหลาน.jpg

จนทำให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเบาบางและลดลงไปอย่างมาก จึงถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ ขณะเดียวกัน นอกจากปัญหานักเรียนจับกลุ่มตีกันในอดีตแล้ว ยังมีปัญหาเด็กหนีเรียน หรือเด็กไม่ยอมเข้าห้องเรียนในวิชาที่เด็กอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ ทางวิทยาลัยจึงนำเว็บไซด์ ศธ.02 ออนไลน์ เข้ามาใช้ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามดูผลการเรียนของบุตรหลานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นระบบบริหารการศึกษาแบบออนไลน์

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ติดตามดูผลการเรียนออนไลน์ได้.jpg

นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่น 4Real Education ลงบนสมาร์ทโฟน ได้ทั้งระบบไอโอเอส และแอนดรอย จึงทำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามสอดส่องดูแลบุตรหลานได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันเด็กไม่เข้าห้องเรียนหรือหนีเรียนได้ ว่าที่ พ.ต.วัชรพล กล่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/สอดส่องดูบุตรหลานผ่านแอป.jpg

และกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันในปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้เตรียมเปิดหลักสูตรวิชาชีพเพิ่มเติมในสาขาโพลีแมคคานิกส์ ซึ่งเป็นการรวมสาขาวิชาชีพช่างกลและสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันผสมกับงานการออกแบบเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศที่จะเปิดสาขานี้ และหลักสูตรวิชาชีพสาขายานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และระบบไฮบริด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ผู้ปกครอง-สามารถตามดูบุตรหลานได้เองแล้ว.jpg

ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จะรับนักศึกษาช่างกลระดับ ปวช. เข้ามาเรียนในสาขานี้ ห้องเรียนละ 20 คนในเบื้องต้นลำดับแรก นอกจากนี้ในปี 2563 ทางวิทยาลัยจะเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า อีกห้องเรียนละ 20 คน เพิ่มเติมจากสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม ซึ่งเปิดทำการสอนมาก่อนหน้าแล้ว ว่าที่ พ.ต.วัชรพล กล่าวในที่สุด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/เรียกประชุมผู้ปกครอง.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด