คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

AI ปัญญาประดิษฐ์

488
Station by Wayha
Station by Wayha
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Station by Wayha
แจ้งตรวจสอบ
AI ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (artificial intelligence) สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ถูกเขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมให้มีความฉลาดเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์  ai เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค 1956 และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันด้วยปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ ai เริ่มคิดเองได้ หรือมีปัญญาเหมือนมนุษย์ ดังนั้น ai ต่างแบ่งออกตามความสามารถที่มนุษย์ได้เพิ่มอัลกอริทึมเข้าไปโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ก็คือ

  • การทำให้คล้ายมนุษย์ (Humanization) 

 หมายถึง การทำให้คอมพิวเตอร์กระทำได้เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ทำได้ เช่น สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้พูดกันได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกหลาย ๆ ภาษา ตัวอย่างเช่น การใช้อุปกรณ์แปลงข้อความเป็นคำพูด และการแปลงคำพูดเป็นข้อความ สามารถเคลื่อนไหวแบบมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์อาซิโม ของบริษัทฮอนด้า ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทดลองที่มีขนาดเล็ก หุ่นยนต์ทำงานบ้านอย่างเครื่องดูดฝุ่น หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ สามารถรับรู้ความรู้สึกคล้ายมนุษย์ เช่น การอ่านความรู้สึกผ่านอุปกรณ์ตรวจจับความถี่ของหัวใจ การถ่ายภาพ แล้วนำไปประมวลผล สามารถเรียนรู้โดยการตรวจจับพฤติกรรมการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ เช่น การชื่นชอบ ความต้องการ และการสนใจในสิ่งที่ชอบ โปรแกรมอัจฉริยะบนเว็บไซต์ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลอ่านใจผู้เข้าใช้งาน และนำข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องค้นหา

Advertisement

Advertisement

ai001

CR : รูปภาพประกอบข้อมูลจากเว็บไซต์ >>https://unsplash.com/


 

  • การคิดเหมือนมนุษย์( Human thinking)

 มนุษย์มีกระบวนการคิดที่ซับซ้อน เพราะแต่ละเซลล์สมองของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นความพยายามใหม่ที่ท้าทายที่จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้อย่างมนุษย์ สามารถเรียนรู้ แก้ปัญหา และตัดสินใจ เรื่องต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ 

Advertisement

Advertisement

ai003

CR : รูปภาพประกอบข้อมูลจากเว็บไซต์ >>https://unsplash.com/


 

  • ระบบการกระทำอย่างมีเหตุผล (Rational Action System) 

 ปัญญาประดิษฐ์สามารถรับรู้พฤติกรรมและแสดงปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขื้นอย่างมีเหตุผล โปรแกรมของปัญญาประดิษฐ์เลือกเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด เช่นโปรแกรมเกมหมากล้อมของบริษัทในเครือ google เป้าหมายคือต้องการเอาชนะคู่แข่งอย่างปรมาจารย์หมากล้อมชาวเกาหลี อี เซดอล ซึ่งเป็นนักเล่นหมากล้อมของโลก นับเป็นอีกครั้งที่คอมพิวเตอร์ชนะมนุษย์ได้ ทั้งนี้ ดร. โนเอล ชาร์คีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญประดิษฐ์ ได้กล่าวถถึงเอไอ ถูกท้าทายด้วยเกมส์ต่าง ๆ มากมาย มันถูกคิดค้นโดยมนุษย์และเชื่อว่าในโลกความเป็นจริง สติปัญญาของมนุษย์นั้นย่อมเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ เพราะคอมพิวเตอร์ถูกเขียนโปรแกรมมาด้วยน้ำมือมนุษย์ คือ สร้างการกระทำอย่างมีเหตุผลนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

ai004

CR : รูปภาพประกอบข้อมูลจากเว็บไซต์ >>https://unsplash.com/


 

  • ระบบคิดอย่างมีเหตุผล (Systems think logically)

ปัญญาประดิษฐ์สามารถศึกษาด้านสติปัญญา การคิดอย่างมีเหตุผล คือการคิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ โดยการค้นหาคำตอบที่มีเหตุผล เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดจากนักพัฒนาระบบในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาทางด้าน การแพทย์ วิทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม นักจิตวิทยา เป็นต้น ถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ โดยการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ใส่เขียนไว้เป็นโปรแกรมสาขาใดสาขาหนึ่ง แล้วนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจให้ดีขึ้น ในการจัดการบริหารงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ai005

CR : รูปภาพประกอบข้อมูลจากเว็บไซต์ >>https://unsplash.com/


สรุปใจความสำคัญ ai หรือปัญญาประดิษฐ์ ก้คือวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ที่ช่วยมนุษย์นำมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขื้น โดยที่มนุษย์ไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่าง ๆ โดยลำพัง เพราะปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ต่างสามารถสร้างความสะดวกสะบายให้กับมนุษย์ แต่บางคร้้งมนุษย์เราเองควรที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเองก่อน หากทางเลือกปัญหานั้นมันซับซ้อนเกินความคิด เราจึงค่อยนำปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวเลือกสุดท้ายมาช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน

CR : รูปภาพหน้าปกจากเว็บไซต์โหลดรูปภาพฟรี >> https://unsplash.com/

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด