คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

จุดสำคัญของเส้นทางสายบุญ @เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ลองเขียนดู
ลองเขียนดู
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ลองเขียนดู
แจ้งตรวจสอบ
จุดสำคัญของเส้นทางสายบุญ @เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

  

ใครที่เคยเดินทางมาขึ้นเขาคิชฌกูฏ คงจะทราบกันดีว่า กว่าจะขึ้นไปถึงบริเวณลานพระบาทหรือแม้กระทั่งลานผ้าแดงได้นั้น ต้องอาศัยทั้งกำลังกายและกำลังใจเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากเส้นทางที่ลัดเลาะไต่ระดับไปตามความสูงของเขา และความเหนื่อยล้าที่เกิดจากตัวเราเอง ซึ่งถ้าร่างกายและจิตใจไม่พร้อม คงไม่สามารถขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้แน่ ๆ ข้อดีของการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ คือ การวางจุดแวะพักให้กับนักแสวงบุญเป็นระยะ บางจุดของการเดินถูกออกแบบให้เป็นลานทำบุญ ซึ่งระยะทางตั้งแต่ลานพระสิวลีไปจนถึงลานผ้าแดง มีจุดที่สำคัญ ๆ ดังนี้

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ลานพระสิวลี

ลานพระสิวลีจะเป็นจุดแรกที่เรามาถึง สิ่งที่ควรทำคือการกราบไหว้พระสิวลี เขียนแผ่นเงิน แผ่นทอง บอกกล่าวเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา ก่อนที่จะเริ่มต้นเดินขึ้นไปยังเขา

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ฐานป่าไม้

จุดนี้เป็นจุดที่ได้จัดนิทรรศการเรื่องของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีพืชพรรณหรือสัตว์ป่าอะไรบ้าง

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ลานเมตตา

ลานเมตตาเป็นจุดสำหรับให้นักแสวงบุญได้แวะทำบุญในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงการเขียนแผ่นเงินและแผ่นทอง          

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ลานพระบาท

เป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทพลวง เป็นจุดที่นักแสวงบุญต้องการที่จะขึ้นมาให้ถึง เพื่อทำการสักการะรอยพระพุทธบาท

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

จุดชมวิวลานพระบาท

เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเส้นทาง สามารถมองเห็นบริเวณรอบ ๆ ได้แบบ 360 องศา และยังสามารถมองมายังลานพระบาทได้จากมุมสูงอีกด้วย

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ลานอินทร์

จุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของเขาคิชฌกูฏ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และธรรมสถานลานอินทร์ เป็นที่นิยมสำหรับมาบอกกล่าวและขอพร

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

น้ำซับ

เป็นจุดสำหรับปฐมพยาบาลและแวะพัก และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปคู่กับต้นแตดลิง

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

บาตรพระอานนท์

จุดเด่นของจุดนี้คือ หินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายบาตรที่วางซ้อนอยู่บนหินสองก้อน เป็นจุดสำหรับแวะพักและทำบุญ

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ลานผ้าแดง

จุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจะนำพรที่ได้ขอไว้ที่รอยพระพุทธบาทมาเขียนใส่ผ้าแดง และยังถือเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางการแสวงบุญ

ระยะทางในการเดิน

1. ด่านเก็บค่าบริการ ถึง ลานพระสิวลี ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร หากเดินขึ้นมาจะใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที

2. ลานพระสิวลี ถึงฐานป่าไม้ ระยะทางประมาณ 220 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที

3. ฐานป่าไม้ ถึง ลานเมตตา ระยะทางประมาณ 200 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที

Advertisement

Advertisement

4. ลานเมตตา ถึง ลานพระบาท ระยะทางประมาณ 700 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 35 นาที

5. ลานพระบาท ถึง ลานอินทร์ ระยะทางประมาณ 400 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 25 นาที

6. ลานอินทร์ ถึง น้ำซับ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที

7. น้ำซับ ถึง บาตรพระอานนท์ ระยะทางประมาณ 120 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที

8. บาตรพระอานนท์ ถึง ลานผ้าแดง ระยะทางประมาณ 100 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

รูปภาพประกอบ

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210

เปิดให้ขึ้นเขา 24 ชั่วโมง

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

นามปากกา : ลองเขียนดู

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด