คัดลอกลิงค์

ความรู้

ติสท์ - มันส์ Fun Art Exhibition

ลองเขียนดู
ลองเขียนดู
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ลองเขียนดู
แจ้งตรวจสอบ
ติสท์ - มันส์ Fun Art Exhibition

  

ศิลปะ เป็นสิ่งที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิดหรือแม้กระทั้งความงาม นอกจากนี้ศิลปะยังแฝงไว้ซึ่งแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ที่บรรดาศิลปินต้องการสื่อให้กับผู้ที่ได้ชมผลงานได้รู้สึก เช่น สะท้อนสังคม สะท้อนการใช้ชีวิต สะท้อนค่านิยม  ซึ่งศิลปะนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3ประการนั่นคือ มีความงาม มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือมีความคิดสร้างสรรค์

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่คอยสร้างสรรค์ศิลปินคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างศิลปะสวย ๆ ออกมาจรรโลงใจบุคคลต่าง ๆ ให้ได้ชื่นชม โดยในครั้งนี้สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ร่วมกันจัดงานที่มีชื่อว่า ติสท์ - มันส์ Fun Art Exhibition ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการศิลปะโดยคณาจารย์และนักศึกษา ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้เข้าชมได้เห็นแนวคิด และเทคนิคดี ๆ ในการทำผลงาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนอื่น ๆ ได้เข้ามาชื่นชมผลงานอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ติสท์ - มันส์ Fun Art Exhibition ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -​13 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปะต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่าความสุขของแม่ค้า 1 ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ นางสาวนัฐติกานต์ ยอดสำอาง เทคนิคที่ใช้คือ สีน้ำมันบนผ้าใบ 

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่า สิ่งสะท้อนความทรงจำ 1 และ สิ่งสะท้อนความทรงจำ 2  ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ นายหฤษห์ งามเลี่ยม เทคนิคที่ใช้คือ สีน้ำมันบนผ้าใบ 

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่า ทะเลสีแดง ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ นางสาวณัฐกฤตา ภูธนะกูล เทคนิคที่ใช้คือ สีน้ำมันบนผ้าใบ 

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่า หมูสะเต๊ะ ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ นายศุภกิจ ทำความชอบ เทคนิคที่ใช้คือ สีน้ำมันบนผ้าใบ 

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่า ผัดผักหมู ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ นางสาวจณิสตา ชินคำ ทำความชอบ เทคนิคที่ใช้คือ สีน้ำมันบนผ้าใบ 

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่า ตำซั่วมั่ว ๆ ก็ยั่วได้จ้า ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ นางสาวศศิกานต์  มีอุไร เทคนิคที่ใช้คือ สีน้ำมันบนผ้าใบ

รูปภาพประกอบ ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่า Masking ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ อาจารย์ธนวัตน์ กันภัย  ทำความชอบ เทคนิคที่ใช้คือ Porcelain 1280c Reductio

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผลงานนี้มีชื่อว่า ลีลาเสื่อกกจันทบูร ศิลปินที่รังสรรค์ออกมาคือ อาจารย์สุเทพ สุสาสนี เทคนิคที่ใช้คือ ประติมากรรมเสื่อกก

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผลงานที่จัดแสดงเท่านั้น แต่นิทรรศการศิลปะ ติสท์ - มันส์ Fun Art Exhibition ยังมีผลงานอีกมากมายที่ได้มาจัดแสดงให้ชื่นชม ซึ่งผลงานต่าง ๆ ล้วนเป็นผลงานคุณภาพที่ผ่านการรังสรรค์จากศิลปินที่ผ่านการฝึกฝนจากสาขาวิชาทัศนศิลป์มาอย่างดี

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

สาขาวิชาทัศนศิลป์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/371P9vV

สนใจสมัครเรียน คลิก : https://bit.ly/31aCwgM

กองบริการการศึกษา 039-319111 ต่อ 10182

สถานที่ : ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด