คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

รีวิว “วัดป่าคลองกุ้ง” จังหวัดจันทบุรี

209
ฐากูร
ฐากูร
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก ฐากูร
แจ้งตรวจสอบ
รีวิว “วัดป่าคลองกุ้ง” จังหวัดจันทบุรี

ค

ก่อนอื่นผู้เขียนขอเล่าประวัติความเป็นมาของวัดป่าคลองกุ้งแห่งนี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลพื้นฐานก่อน 

สถานที่ตั้ง วัดป่าคลองกุ้งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เลขที่ 62 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดคณะธรรมยุติกนิกาย วันที่ 24 มกราคม 2401 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2520

สภาพพื้นที่ สภาพเดิมเป็นที่ดอนติดกับชายทุ่งนามีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เป็นป่าละเมาะและกอไผ่ป่าขึ้นอยู่ทั่วไปมีฮวงซุ้ยและหลุมฝังศพอยู่เป็นหย่อม ๆ ทั้งเก่าและใหม่เป็นที่เงียบสงัดไม่มีผู้คนเข้าออกปัจจุบันมีเนื้อที่ 97 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา

ความเป็นมา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมมธโร) ได้จาริกธุดงค์มาจากภาคอีสานมีพระภิกษุติดตาม 1 รูป สามเณร 1 รูป ถึงตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2478 มาพักที่ป่าช้าสาธารณะบ้านป่าคลองกุ้ง โดยการแนะนำของขุนอำนาจอำนวยกิจท่านแสดงธรรมอบรมสั่งสอนประชาชนและนำปฏิบัติทางด้านสมาธิภาวนาประชาชนเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปภายภาคหน้าจักเป็นวัดใหญ่มีภิกษุสามเณรจากที่ต่าง ๆ มาอยู่เป็นจำนวนมากมิได้ขาดจึงรับนิมนต์ "วัดป่าคลองกุ้ง" จึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น

Advertisement

Advertisement

สาธารณูประการ จำเดิมตั้งแต่ท่านพ่อรับอยู่จำพรรษาแล้วเสนาสนะต่าง ๆ ก็ได้เกิดขึ้นเป็นลำดับมาด้วยแรงศรัทธาของประชาขน ดังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชทรงพระเมตตาเสด็จมาประกอบศาสนกิจที่วัดป่าคลองกุ้งถึง 4 พระองค์

1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งพระองค์เป็นเจ้าคณะมณฑลจันทบุรี พ.ศ. 2475

Advertisement

Advertisement

2. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายีมหาเถร) วัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จทางประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมรังสี พ.ศ. 2513

3. สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธ เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา พ.ศ.2520 ทรงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2524

4. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒนมหาเถร) เสด็จทรงประกอบพิธีสวดพุทธาภิเษกและทรงประกอบพิธีสวดผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2520

รายนามเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง

 1. พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมมธโร) ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 – 2492
 2. พระครูสังฆรักษ์มงคล  อภิมงคโล   ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 – 2499
 3. พระครูวินัยธรสันติ  สนติปาโล  ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 – 2509

Advertisement

Advertisement

 • พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (ท่านพ่อมหาเข้ม  จิตธมโม) ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 – รูปปัจจุบัน
 • ประวัติเรื่องราวทั้งหมดเป็นข้อมูลพื้นฐานของวัดป่าคลองกุ้งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้และศึกษามาจากวัดป่าคลองกุ้งแห่งนี้

  -ต

  เมื่อท่านได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดป่าคลองกุ้งแห่งนี้แล้ว ผู้เขียนจะขอเล่าประสบการณ์การเดินทางและความประทับใจที่ได้มาท่องเที่ยววัดป่าคลองกุ้งแห่งนี้ ก่อนอื่นขอแนะนำสำหรับท่านที่เดินทางโดยรถยนต์สามารถนำรถยนต์จอดในบริเวณของวัดได้มีสถานที่กว้างขวางจอดรถได้หลายคันรองรับนักท่องเที่ยวได้มากมาย เริ่มจากเมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดป่าคลองกุ้งจะมีสถานที่สำคัญทั้งหมด 4 แห่ง

  สถานที่แรก จะเป็นศาลาของวัดป่าคลองกุ้งถ้ามาในช่วงวันสำคัญทางศาสนาศาลาแห่งนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมทางศาสนา โรงทาน กราบไหว้ขอพรท่านพ่อลี ซึ่งเป็นพระองค์แรกที่ก่อตั้งวัดป่าคลองกุ้งแห่งนี้ อีกทั้งเป็นจุดถวายสังฆทานถวายในกุฎิเจ้าอาวาสให้ท่านได้ถวายสังฆทานถึงท่านได้โดยตรง นอกจากนี้ทางวัดขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนท่านพ่อลี ธมมธโร ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.27 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทำพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  ต

  สถานที่ 2 พระพุทธปางปรินิพพาน (พระนอน) ซึ่งทำด้วยไม้ตะเคียน 1,000 ปี ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ซึ่งภายในศาลาบอกเล่าเรื่องราววิธีการสร้างพระพุทธปางปรินิพพานนี้

  ถ

  สถานที่ 3 วิหารท่านพ่อลี ธมมธโร ผู้ให้กำเนิดวัดป่าคลองกุ้ง ภายในวิหารมีการตกแต่งภายในที่สวยงามและการแกะสลักลวดลายไม้บนประตูที่ประณีตและงดงามยิ่ง

  -

  สถานที่ 4 พระศรีอริยเมตไตรย และรอยพระพุทธบาท ภายในศาลาจะประกอบไปด้วย พระศรีอริยเมตไตรย พระพิฆเนศ และรอยพระพุทธบาท จำลอง ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการบูชา

  ถึต

  สถานที่ 5 พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปจำลองจากอินเดีย ซึ่งภายในศาลาประกอบไปด้วยพระพุทธรูปมากมาย เช่น พระพุทธสีสิงห์ พระเรืองแสน หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อโสธร เป็นต้น บูชาพระบรมสารีริกธาตุและพุทธปฏิมากร ภายในศาลามีประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับวัดป่าคลองกุ้งมากมาย ซึ่งผู้เขียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดป่าคลองกุ้ง จากสถานที่แห่งนี้

  ๅ/

  สถานที่ 6 พระพุทธไสยาสน์ ซึ่งทำมาจากหินหยกประเทศอินเดีย และสถานที่สุดท้าย มหาอุโบสถ  ส่วนบริเวณรอบ ๆ วัดป่าคลองกุ้งจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากมายมีความเงียบสงบและร่มรื่น

  -

  สำหรับการเดินทางมาวัดป่าคลองกุ้งใช้ระยะเวลาเดินทางจากอำเภอเมืองไม่ถึง 5 นาที ประมาณ 1 กิโลเมตร

   

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด