คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

รีวิว “วัดสวนมะม่วง” จังหวัดจันทบุรี

180
ฐากูร
ฐากูร
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ฐากูร
แจ้งตรวจสอบ
รีวิว “วัดสวนมะม่วง” จังหวัดจันทบุรี

5

ภาพถ่ายโดยนักเขียน

จังหวัดจันทบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย การท่องเที่ยววัดก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปเที่ยวสักครั้ง เพราะแต่ละวัดมีลักษณะพื้นที่ มีโครงสร้างไม่เหมือนกัน บางวัดออกแบบพระอุโบสถออกมาได้สวยงามมาก บางวัดมีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมาย บางวัดมีเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ นั้น

4

ภาพถ่ายโดยนักเขียน

ผู้เขียนจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ “วัดสวนมะม่วง” จังหวัดจันทบุรี เริ่มจากประวัติของวัดสวนมะม่วง “วัดสวนมะม่วงเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีเนื้อที่ดินตั้งวัดทั้งหมด 17 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 470 ไร่เศษ (ที่ธรณีสงฆ์ก็คือ ที่ของวัดแต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ตั้งวัด) พื้นที่ตั้งวัดแต่เดิมเป็นเนินราบลดหลั่นเป็นเชิงชั้นอยู่ใกล้ตลาดตัวเมืองจันทบุรี มีถนนตัดผ่านทั้ง 4 ทิศ บริเวณใกล้เคียงเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์และสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงถาวร (วัดสวนมะม่วงอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี ติดกับตลาดน้ำพุ และตลาดสวนมะม่วง) วัดสวนมะม่วงสร้างเมื่อรัชกาลที่ 3 ไม่ปรากฏนามและประวัติผู้สร้าง แต่เดิมแรกสร้างวัดสันนิษฐานว่าคงจะเรียกขานนามวัดไปตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดอาจจะเป็นป่าหรือเป็นสวนมีต้นมะม่วงเป็นสัญลักษณ์ วัดนี้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2385 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2389 (ถ้านับถึงเวลาปัจจุบันปี 2563 ก็ร่วมอายุ 178 ปีแล้ว เจ้าอาวาสวัดมีจำนวน 8 รูป คือ รูปที่ 1 และ 2 ไม่ทราบนามและประวัติ รูปที่ 3 พระอธิการเอิบ รูปที่ 4 พระอธิการบุญ รูปที่ 5 เจ้าอธิการทุย ธมมสโร รูปที่ 6 พระครูเสโลปมคุณ (หิน คงฆรตโน) รูปที่ 7 พระธรรมวงศาจารย์ (เหลือง ฐานธมโม ป.ธ.3) รูปที่ 8 พระครูสิริปัญญาวงศ์ (จำลอง สิริปญโญ ป.ธ.3) และวัดสวนมะม่วงได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. 2540”

Advertisement

Advertisement

23

ภาพถ่ายโดยนักเขียน

เมื่อท่านทราบประวัติความเป็นมาคร่าว ๆ แล้วผู้เขียนขอพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในวัดสวนมะม่วงกัน เริ่มจากเมื่อเดินทางเข้าวัดจะพบว่าวัดแห่งนี้มีเนื้อที่ตั้งวัดไม่กว้างมาก ถ้าท่านจะนำรถยนต์เข้ามาอาจจะมองหาที่จอดรถยนต์ยากหน่อย แต่เมื่อเข้ามาในวัดแล้วจะพบจุดที่ต้องเก็บภาพความประทับใจ นั่นก็คือพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนฐาน 2 ชั้น เหมือนสร้างเป็นเมืองลอยฟ้า อยู่เหนือพื้นดิน ถ้าจะขึ้นไปชมต้องเดินขึ้นบันใดสวรรค์สะพานบุญ เมื่อขึ้นไปแล้วจะพบทางแยกต่าง ๆ มากมายให้ท่านไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งแต่ละสถานที่เมื่อได้เดินเข้าไปชมใกล้ ๆ จะพบว่าการตกแต่งนั้นสวยงามและคุ้มค่ากับการขึ้นมาเที่ยวชมมาก

Advertisement

Advertisement

1

ภาพถ่ายโดยนักเขียน

เมื่อเที่ยวชมเสร็จแล้วให้เดินสำรวจบริเวณรอบ ๆ วัดจะพบโบสถ์มหาอุดที่มีอายุเก่าแก่ สร้างตั้งแต่ปี 2540 เป็นปีที่ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ส่วนความงดงามภายในโบสถ์มหาอุดผู้เขียนไม่ได้เข้าไปชม เนื่องจากวัดไม่ได้เปิดให้เข้าชมเพราะไม่ได้ทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนได้เดินทางมาเที่ยวชมวัดสวนมะม่วงแห่งนี้ ถ้าท่านได้มาเที่ยวเองอาจจะพบเจอสิ่งที่สวยงามและความประทับใจมากกว่านี้อีก สำหรับบทความต่อไปผู้เขียนจะพาไปรีวิว สถานที่เที่ยวที่ไหนโปรดติดตามชม

สถานที่ตั้งวัดสวนมะม่วง อยู่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด