คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดพลับ บางกะจะ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

ตุ๊กตาจัง
ตุ๊กตาจัง
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ตุ๊กตาจัง
แจ้งตรวจสอบ
วัดพลับ บางกะจะ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

          วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับการเดินทางไปวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเราและเพื่อนอยากทำบุญถวายสังฆทาน หลังจากได้ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชฌกูฏ  ซึ่งวัดนั้นชื่อ วัดพลับ ตั้งอยู่ที่บ้านบางกะจะ  เราจะเล่าประวัติวัดนี้ให้ฟัง

          วัดนี้ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานที่สำนักพระพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า ได้รับการอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ. 2300 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใช้สถานที่วัดพลับเป็นที่พักทัพ จัดเตรียมกองทัพก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรี เพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าก่อนที่จะยกทัพไปทำการสู้รบ พระองค์ทรงประกอบพิธีบำรุงขวัญทหาร สร้างพระยอดธงแจกจ่าย และนำน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเหล่าทหารหาญ โดยทำพิธีปลุกเสกในพระอุโบสถหลังเก่าโดยภายหลังจากการกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ และจัดการบ้านเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองได้เสด็จกลับมาบูรณะวัดพลับและได้นำพระยอดธงที่เหลือจากการแจกจ่ายทหารก่อนไปทำการรบเข้าบรรจุในพระเจดีย์กลางทรายถวายเป็นพุทธบูชา

Advertisement

Advertisement

          ต่อมาเมื่อราชวงศ์จักรีขึ้นครองราชย์เป็นต้นมา พระองค์ทรงใช้น้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพลับทำน้ำพระพุทธมนต์ราชาภิเษกในการเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตรย์ โดยกระทำพิธีที่อุโบสถวัดพลับจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่ใช้อุโบสถหลังเก่าวัดพลับเป็นสถานที่ทำน้ำพระพุทธมนต์ราชาภิเษก แต่การนำน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ในพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ ทางราชการยังใช้น้ำในบ่อนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวันที่เราไปนั้น ได้ดูน้ำอยู่ค่อนข้างลึกแต่ใสมาก เจ้าหน้าที่ท่านนึงได้พยายามช่วยเอาถังตักน้ำในบ่อให้พวกเราได้นำมาปะพรม เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ซึ่งพวกเราที่ไปนั้นรู้สึกปลาบปลื้มยินดีมาก 

Advertisement

Advertisement

ในปัจจุบันโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้ว ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1. โบสถ์วัดพลับ วันที่ได้ไปโบสถ์กำลังซ่อมแซมอยู่ แต่ตามประวัตินั้นโบสถ์นี้ใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกมรุธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตรย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ 

โบสถ์

2. เจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ทรงยอดระฆัง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง แม้วันที่ไปน้ำโดยรอบจะมีไม่มากแต่ยังดงามสง่าเป็นอย่างมาก 

เจดีย์กลางน้ำ

3. วิหารไม้ อายุนับร้อยปี ภายในเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และมีพระพุทธรูปต่าง ๆ 

Advertisement

Advertisement

วิหารไม้

พระพุทธรูพระพุทธรูป

4. หอไตร เป็นหอไม้ทรงไทย เป็นหอไตรขนาดกลาง อายุเก่าแก่สมัยอยุธยา หลังคา 2 ชั้นทรงจั่ว โครงสร้างไม้ตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง  มีระเบียงรอบหอ สร้างอยู่กลางสระน้ำก็เพื่อป้องกันปลวกแมลงเข้ามาทำลายเอกสารให้เสียหาย เดิมใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฏก เมื่อได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปด้านใน รู้สึกได้ว่ามีความร่มเย็น

หอไตร

5 พระปรางค์ สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ สูงประมาณ 20 เมตร องค์พระปรางค์ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ 2 ชั้น มีบันได มีมุขยื่นขึ้นทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนยอดของพระปรางค์ มีการซ้อนชั้น ส่วนยอดสุดตกแต่งด้วยยอดปรางค์ประดับด้วยตรีศูล พระปรางค์ลักษณะนี้ไม่ค่อยพบในภาคตะวันออก

พระปรางค์

6. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมองลงไปในบ่อจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ด้านล่างมีความใสมาก เมื่อได้สัมผัสกับน้ำที่ตักขึ้นมานั้น รู้สึกได้เลยว่าน้ำเย็นมากเราได้นำน้ำมาปะพรมร่างกายเพื่อความเป็นสิริมงคล 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

 ภายในบ่อ              ดังนั้นหากเพื่อน ๆ ได้เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี วัดพลับ บางกะจะ เป็นอีกหนึ่งที่ ที่ควรได้แวะเข้าไปชมความงาม ดูศิลปะวัฒนะธรรม ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติแล้ว แม้คนทั่วไปจะยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกัน แต่หากได้ไปแล้วจะประทับใจมิรู้ลืม

ปักหมุดเส้นทางไปด้วย GPS  

ที่อยู่: หมู่ 1 154 ตำบล บางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์: 039 391 506

เครดิต : รูปภาพทั้งหมดผู้เขียนถ่ายมาด้วยตัวเองนะคะ 

 

 

          

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด