ความรู้

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

TuinuyStyle
TuinuyStyle
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก TuinuyStyle
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

หากเพื่อน ๆ นั้น เป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติริมชายฝั่งทะเล วันนี้ผมขอแนะนำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพฯนั้น ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึง สำหรับโครงการแห่งนี้ ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริ ทรงพิจารณาพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ และผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ นำมาพัฒนาต่อยอด โดยการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเล เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำ และปลูกพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นพืชพรรณไม้จำพวก โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง ป่าสักดอกแดง ต้นลำพูทะเล แสมทะเล เป็นต้น

ภาพประกอบบทความทุกภาพโดย เจ้าของบทความเองครับโดยในป่าชายเลนแห่งนี้ จะมีสะพานไม้ระแนง ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งก่อสร้างโดยศูนย์การศึกษาและพัฒนาป่าชายเลนแห่งนี้ โดยสะพานแห่งนี้จะพลาดผ่านจากอาคารศูนย์ไปยังชายทะเล โดยผ่านป่าโกงกาง ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดนั้น จะมีป้ายบอกคุณลักษณะและประโยชน์ของต้นไม้ไว้ด้วย ซึ่งระหว่างการเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อนสามารถจดข้อมูลของต้นไม้แต่ละชนิดไว้ได้อีกด้วยครับ ที่สำคัญระหว่างทางเดิน เราจะได้เห็นสัตว์ทะเลน้อยใหญ่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนแห่งนี้ เช่น ปูก้ามดาบ ปลาตีน ปูแสมเป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบบทความทุกภาพโดย เจ้าของบทความเองครับเมื่อเดินมาจนสุดทาง บริเวณนี้จะมีรูปปั้นปลาปลาพะยูนอยู่ ซึ่งรูปปั้นปลาพะยูนแห่งนี้มีที่มาก็คือ ในอดีตนั้นพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้ เคยเป็นแหล่งอาศัยของปลาพะยูนจำนวนมาก เพราะว่าที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของปลาพะยูน นั่นก็คือหญ้าทะเลนั่นเองครับ แต่ว่าต่อมาหญ้าทะเลนั้นค่อย ๆ หมดไป จึงทำให้จำนวนปลาพะยูนค่อย ๆ หายไปจนหมดในที่สุด ปัจจุบันทางศูนย์ได้พัฒนาป่าชายเลนแห่งนี้ รวมถึงพัฒนาปริมาณของหญ้าทะเล เพื่อให้ปลาพะยูนกลับมายังพื้นที่นี้อีกครั้ง

ภาพประกอบบทความทุกภาพโดย เจ้าของบทความเองครับบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ เมื่อน้ำทะเลลงจะมีสัตว์ทะเลจำนวนมากอาศัยอยู่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เองเหมาะสำหรับการอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก เพราะป่าชายเลนเปรียบเสมือนโล่กำบัง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ใหญ่มาทำร้ายได้ ภายในศูนย์การศึกษาแห่งนี้ จะมีศาลาอยู่หลาย ๆ จุด ซึ่งแต่ละศาลาจะมีป้ายบอกข้อมูลต่าง ๆ ประจำศาลานั้น ๆ อยู่ เช่น ศาลาชมวิว จะเป็นศาลาที่สร้างให้สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลน และวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ ขณะที่ออกหาปลาอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบบทความทุกภาพโดย เจ้าของบทความเองครับและยังมีศาลาเล็ก ๆ อีกมากมาย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของป่าชายเลน เพื่อน ๆ สามารถแวะศาลานั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ เกี่ยวกับป่าชายเลนแห่งนี้ บางศาลาจะบอกชนิดของสัตว์ทั้งหมดในป่าชายเลนแห่งนี้ บางศาลาจะบอกพืชทั้งหมดในป่าชายเลนแห่งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อน ๆ จะได้ยินเสียงของปูก้ามดาบ ตลอดเส้นทาง ซึ่งเสียงนี้จะเป็นเสียงที่ไพเราะ และหาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

ภาพประกอบบทความทุกภาพโดย เจ้าของบทความเองครับป่าชายเลนแห่งนี้จะมีสะพานไม้ที่เป็นจุดดูนกอีกด้วยนะครับ โดยสะพานแห่งนี้จะตั้งอยู่กลางป่าชายเลน เป็นสะพานแขวนขนาดเล็ก แต่ไม่ต้องกลัวอันตรายว่าจะตกลงไปนะครับ เพราะทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ทำฐานยึดสะพานแห่งนี้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ถ้าเพื่อน ๆ สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ สามารถพาเด็ก ๆ มาได้ด้วยนะครับ โดยทางศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่มีค่าบริการเข้าชม แต่จะมีเวลาเข้าชมอยู่นะครับ ซึ่งถ้าเพื่อน ๆ มานอกเหนือจากเวลาทำการ ทางศูนย์ฯ จะปิดประตูทั้งหมดไม่สามารถเข้าชมได้ครับ ส่วนการเดินทางมายังอ่าวคุ้งกระเบนนี้ เพื่อน ๆ สามารถตั้งพิกัดตามแผนที่ที่ผมให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ

Advertisement

Advertisement


สถานที่ตั้ง : 31 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22000

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

แผนที่นำทาง https://goo.gl/maps/N13wdASqhWcQiyAWA


ภาพประกอบบทความทุกภาพโดย เจ้าของบทความเองครับ