คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ลองเขียนดู
ลองเขียนดู
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ลองเขียนดู
แจ้งตรวจสอบ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ความเชื่อตั้งแต่โบราณ ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปไหน พ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่ มักจะให้เรากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน หรือประจำท้องที่นั้น ๆ ก่อนออกเดินทาง เช่นเดียวกับเมื่อเราเดินทางไปอยู่ที่ไหน พ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่ ก็มักจะให้เราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่นั้น ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง และเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพและนับถือช่วยปกป้อง คุ้มครอง และดูแลเรานั่นเอง โดยจังหวัดจันทบุรีเอง ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด ที่หากใครไป ใครมายังจังหวัดจันทบุรี ก็ต้องเข้าไปกราบไหว้ ขอพรกัน ซึ่งสถานที่นั้นก็คือ ศาลหลักเมืองจันทบุรี ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่นี่เลยทีเดียว

ชาวจันทบุรีนอกจากจะเรียกสถานที่นี้ว่า ศาลหลักเมืองจันทบุรีแล้ว บ้างก็เรียกว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ หมายถึงองค์เจ้าพ่อ ที่ประดิษฐาน อยู่ในศาลหลักเมืองนั่นเอง โดยประวัติของศาลหลังเมืองนั้น มีผู้สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างขึ้น เมื่อครั้งพระองค์ได้เสด็จมายังเมืองจันทบุรี

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

แต่เดิมสถานที่แห่งนี้นั้น ทรุดโทรมมาก มีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุมจนแทบไม่หลงเหลือเค้าเดิมให้เราได้เห็น จนทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหน้าตาของศาลหลักเมืองแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างไร ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ทางจังหวัดจันทบุรีได้ทำการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ และยังได้มีการหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นมาพร้อมกันด้วย เพื่อให้ชาวจันทบุรีและคนที่ได้เดินทางมายังจังหวัดแห่งนี้ได้เข้ามาสักการะกัน อีกทั้งยังได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความงดงาม จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2526

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โดยปัจจุบันอาคารศาลหลักเมือง ภายนอกเป็นรูปแบบอาคารทรงไทย แบบจัตุรมุข มีการก่ออิฐถือปูนอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยัง มีช่อฟ้าใบระกาและปรางค์ที่สามารถพบได้ด้านบนตัวอาคาร ส่วนภายในตัวอาคารมีการผสมผสานวัฒนธรรมจีน มีการฝังเสาหลักเมืองไว้ภายใน และมีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองประดิษฐานอยู่ภายในด้วย  นอกจากนี้บริเวณศาลหลักเมือง ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมจีนให้เราได้เห็นอีกด้วยเช่น ศาลาน้ำมนต์

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หากใครได้มีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีอย่าลืมแวะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด หรือใครจะมาขอพร บนบานศาลกล่าว ขอโชคขอลาภ ขอให้สอบติด ก็สามารถมาได้ที่นี่ ศาลหลักเมืองจันทบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อหลอมชาวจังหวัดจันทบุรีให้เป็นหนึ่งเดียว

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

นามปากกา : ลองเขียนดู

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด