คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

หุ่นฟางยักษ์ ณ วังสวนบ้านเเก้ว

ลองเขียนดู
ลองเขียนดู
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ลองเขียนดู
แจ้งตรวจสอบ
หุ่นฟางยักษ์ ณ วังสวนบ้านเเก้ว

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รู้หรือยังจังหวัดจันทบุรีมีหุ่นฟางยักษ์ให้ชมแล้วนะ ซึ่งจัดแสดงในบริเวณวังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า เมืองจันท์ แดนมหัศจรรย์หุ่นฟางยักษ์ ท่องเที่ยวเปิดตำนานประวัติศาสตร์ ณ วังสวนบ้านแก้ว  โดยการจัดทำหุ่นแต่ละตัวจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เนื่องจากบริเวณวังสวนบ้านแก้ว เคยเป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ยาวนานถึง 18 ปี หุ่นแต่ละตัวจะมีหน้าตาและเรื่องราวอย่างไร ไปชมกันเลย

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หุ่นตัวแรกคือ คลอลี้ (collie) สุนัขทรงเลี้ยง

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 โปรดสุนัขมาก ทรงเลี้ยงไว้ถึง 12 ตัว ทรงเลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิด และสุนัขของพระองค์มักติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งในวังสวนบ้านแก้ว ตัวที่โปรดที่สุดมีชื่อว่า เจ้าแล็ชซี่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หุ่นตัวที่ 2 ไก่สมเด็จฯ ทรงเลี้ยง

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้สั่งไก่พันธุ์ไข่จากต่างประเทศมาหลายพันธุ์ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2000 ตัว ทรงเลี้ยงไว้ที่สวนบ้านแก้ว นอกจากนี้ยังทรงเลี้ยงไก่พันธุ์จากต่างประเทศ เป็ด ห่าน เป็นต้น เพื่อนำผลผลิตมาแจกจ่ายและนำไปขาย นำเงินมาบริหารจัดการที่สวนบ้านแก้ว

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หุ่นตัวที่ 3 ตราสัญลักษณ์คนหาบกระจาด

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงออกแบบผลิตภัณฑ์เสื่อสวนบ้านแก้ว โดยทรงใช้ครื่องหมายการค้าเป็นรูปคนหาบกระจาด มีตัวอักษรย่อว่า "S.B.K. ส.บ.ก อุตสาหกรรมชาวบ้าน the peasant industries , RAMBHAI PANA LTD." สือให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ของชุมชนและชาวบ้านโดยแท้จริง

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หุ่นตัวที่ 4 รูปมือ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชการที่ 7 ทรงมุ่งมั่นความพอเพียงมีกินมีใช้  "สวนบ้านแก้ว" เปรียบเสมือนสวนส่วนพระองค์ที่จังหวัดจันทบุรี พระองค์ไม่ได้ทรงเบียดเบียนราษฎร สิ่งใดที่ปลูกหรือเลี้ยงได้ผลพระองค์มักจะบอกต่อให้กับคนงาน เพื่อที่จะได้มีความรู้ทักษะติดตัวไปประกอบอาชีพส่วนตนต่อไป นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพัฒนา ต่อยอดในงานด้านต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาอารี ดังมือที่คอยโอบอุ่มและช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีตลอดมา

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หุ่นตัวที่ 5 กระเป๋าเสื่อสมเด็จ ฯ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้ทรงพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน การทอเสื่อกกให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและยังทรงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากเสื่อหลายประเภท นำร่องให้ผู้อื่นได้ทำตาม ทรงเอาพระทัยใส่ทุกขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์เสื่อที่ผลิตจากสวนบ้านแก้ว จึงออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่สวยงาม อาทิเช่น กระเป๋าเสื่อ ที่รองจาน ที่รองแก้ว และอื่น ๆ อีกมากมาย

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

รูปภาพประกอบภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดให้ชมเวลา 09.00 – 16.00 น

ติดต่อ 039 471 072

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด