ท่องเที่ยว

อุโบสถสีน้ำเงิน เซรามิกเพื่อความศรัทธาและท้าทายธรรมชาติ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
อุโบสถสีน้ำเงิน เซรามิกเพื่อความศรัทธาและท้าทายธรรมชาติ

ขณะที่ตุรกีมีสุเหร่าสีน้ำเงิน  ไทยเราก็มีอุโบสถสีน้ำเงิน  หรือที่หลายๆ คนอาจจะเรียกว่า โบสถ์สีน้ำเงิน สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดปากน้ำแขมหนู  ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2456 จนกระทั่งได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 และเริ่มสร้างพระอุโบสถหลังแรก เมื่อปี พ.ศ. 2493  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2499

อุโบสถสีน้ำเงิน1อย่างไรก็ตาม  อุโบสถหลังแรกถูกใช้ในการประกอบกิจทางศาสนามาได้สามสิบกว่าปีก็เริ่มมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  เนื่องจากพื้นที่วัดนั้นอยู่ติดกับทะเล โครงสร้างของอุโบสถต้องสัมผัสกับไอทะเลตลอดเวลา จึงประสบปัญหาการกัดกร่อนในคอนกรีต   ซึ่งข้อมูลทางวิศวกรรมได้ระบุว่าสิ่งก่อสร้างในระยะทาง 3 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับไอทะเลที่มากับลม   โดยลมจะพัดพาคลอไรด์มาสัมผัสกับโครงสร้างคอนกรีต และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาการกัดกร่อนในคอนกรีต  อุโบสถหลังแรกของวัดปากน้ำแขมหนูทรุดโทรมมากจนทางวัดและชาวบ้านมีมติที่จะรื้อ ในปี พ.ศ.2534

Advertisement

Advertisement

อุโบสถสีน้ำเงิน2แต่ปัญหาโครงสร้างคอนกรีตเกิดรอยแตกร้าวจนเกิดการกัดกร่อนลึกจนถึงเหล็กเสริมอันเนื่องมาจากคลอไรด์ก็เป็นสิ่งท้าทายต่อการสร้างอุโบสถหลังใหม่  จนกระทั่งไปได้แนวคิดต้นแบบจากวัดแห่งหนึ่งที่ใช้กระเบื้องเซรามิกมาประดับ  พื้นผิวเซรามิกนั้นมีความเป็นมันเงา ก็น่าจะทนต่อไอน้ำทะเลได้  และการใช้ลายเซรามิกแบบโบราณที่มีสีขาวและน้ำเงิน ก็สร้างความสะดุดตาให้แก่ผู้ที่มาพบเห็น  จึงมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่จนสำเร็จลุล่วงกลายมาเป็นอุโบสถสีน้ำเงินดังปัจจุบันอุโบสถสีน้ำเงิน3

อุโบสถสีน้ำเงิน4ถัดไปจากการทำบุญและชื่นชมความงามของอุโบสถสีน้ำเงินในวัดปากน้ำแขมหนูแล้ว  เรายังสามารถไปชมทิวทัศน์บนจุดชมวิวปากน้ำแขมหนู หรือสะพานเฉลิมพระเกียรติ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “สะพานปากน้ำแขมหนู”  โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งของชุมชนชาวประมงบ้านแขมหนู ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมน้ำใกล้ปากแม่น้ำ จะมีเรือประมงหลายลำจอดลอยลำ คอยออกหาปลา เป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของคนริมฝั่งทะเลได้อย่างชัดเจน

Advertisement

Advertisement

อุโบสถสีน้ำเงิน5สรุปการได้เข้าไปชมอุโบสถสีน้ำเงิน จังหวัดจันทบุรี

ด้านการเดินทางคมนาคม : ดี   ด้านเอกลักษณ์ : ดีมาก  ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ : ปานกลาง  ด้านคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม : ดี   ด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพทางธรรมชาติ : ดี  ด้านความประทับใจ : ดี

โดยรวมแล้วการเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ ผู้เขียนให้ผลในเกณฑ์ ดี เพราะอุโบสถถูกออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ผสมผสานเอาความศรัทธาในพุทธศาสนากับความทนทานต่อสภาพธรรมชาติริมฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดี

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

อัปเดตบทความท่องเที่ยวตามสถานที่อันหลากหลาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
PJuns
PJuns
อ่านบทความอื่นจาก PJuns

ผู้สร้างสรรค์เรื่องราวจากสิ่งรอบตัว

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์