คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ไปถ่ายรูปสวยๆที่ "อ่าวคุ้งกระเบน"

ลองเขียนดู
ลองเขียนดู
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ลองเขียนดู
แจ้งตรวจสอบ
ไปถ่ายรูปสวยๆที่ "อ่าวคุ้งกระเบน"

 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี  ที่ต้องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  และพัฒนาศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล โดยที่ตั้งของศูนย์แห่งนี้ อยู่ที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่าวคุ้งกระเบน

          ที่นี่นอกจากจะเปิดเป็นศูนย์ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพราษฎร แล้ว ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่ถือว่า เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย  โดยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีความยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตร อาจจะเหมือนไกลแต่ถ้าไปเดินจริงๆ ใช้ระยะเวลาเพียง 45 นาที ถึง 1ชั่วโมงเท่านั้น  หรือบางท่านอาจจะใช้เวลามากกว่านี้ เพราะมัวหลงไหลในบรรยากาศและธรรมชาติ หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูป เพราะสองข้างทาง ท่านจะได้พบกับต้นโกงกางเป็นร้อยๆต้น และยังมีต้นไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลนอีกมากมาย ยังไม่รวมสัตว์ทะเลนาๆชนิดอีกนะ

Advertisement

Advertisement

อ่าวคุ้งกระเบน

          ซึ่งการเดินตามเส้นทางนอกจากจะได้ชมธรรมชาติอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้ว ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้จัดสถานที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเดิน โดยจะออกแบบเป็นศาลาแห่งการเรียนรู้ มีทั้งหมด 10 ศาลา ได้แก่

  • ศาลาที่ 1 กำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน
  • ศาลา 2 ไม้เบิกนำ
  • ศาลา 3 ดงฝาด
  • ศาลา 4 ป่าปลูก
  • ศาลา 5 ปู่แสม 
  • ศาลา 6 โกงกาง
  • ศาลา 7 ป่าไม้  
  • ศาลา 8 ลำพู
  • ศาลา 9 ประมง
  • ศาลา 10  เชิงทรง

          แต่ละศาลาก็จะมีนิทรรศการหรือบอร์ด ที่อธิบายและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนและธรรมชาติ

อ่าวคุ้งกระเบนอ่าวคุ้งกระเบน

          อีกหนึ่งไฮไลที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเดินยังเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ คือการเดินขึ้นไปยังหอดูเรือนยอดไม้ ที่มีความสูงถึง 15 เมตร  เมื่อขึ้นไปถึงข้างบน ท่านจะได้พบกับวิวของป่าชายเลน และอ่าวคุ้งกระเบน ที่คุ้มค่าแก่การเหนื่อยจะขึ้นมามาก นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมนกนาๆชนิด ที่อยู่ในบริเวณนี้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

          รู้หรือไม่

          ในอดีตบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก สามารถพบหญ้าทะเลได้ทั่วๆไป และยังมีพะยูน หรือที่ชาวบ้านในแถบนี้เรียกกันว่า หมูดุด อาศัยอยู่ แต่ในปัจจุบันไม่มีพะยูนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้แล้ว มีเพียงอนุสรณ์ จ้าวแห่งคุ้งกระเบน  ที่ตั้งอยู่บริเวณศาลาพะยูนให้เราได้ระลึกถึงเพียงเท่านั้น

อ่าวคุ้งกระเบนอ่าวคุ้งกระเบน

ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Advertisement

Advertisement

โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8

โทรสาร : 0-3943-3209

 

 

ภาพทุกภาพถ่ายโดยผู้เขียน

นามปากกา : ลองเขียนดู

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด