คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร ศรีราชา รับทดสอบแอลกอฮอล์ชนิดฉีดน้ำสเปรย์และเจล

นางสาวปลาตีน
นางสาวปลาตีน
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก นางสาวปลาตีน
แจ้งตรวจสอบ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร ศรีราชา รับทดสอบแอลกอฮอล์ชนิดฉีดน้ำสเปรย์และเจล

     ประเทศไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อประมาณหนึ่งพันกว่าราย และบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังประมาณหนึ่งหมื่นกว่าราย กระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จึงมีมาตรการในการช่วยกันป้องกันโรคไวรัสดังกล่าว เพื่อลดจำนวนของผู้ติดเชื้อให้ลดลงจากเดิม เช่น มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการรับมือกับไวรัส Covid-19 

ภาพโดยผู้เขียน     ประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงเตรียมรับมือต่อเชื้อไวรัส โดยซื้อแอลกอฮอล์ชนิดฉีดน้ำ    สเปรย์และชนิดเจล มาใช้ทำความสะอาดมือ หรือเช็ด ถู เครื่องใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน แต่ด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการบางราย ซึ่งทราบดีว่าสารตั้งต้นตัวสำคัญที่ใช้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์แบบเหลว คือเอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ กำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด สินค้าจึงขาดสต๊อกเป็นเวลานาน อีกทั้งความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์มีมากทั่วทั้งประเทศ จึงเกิดความหัวใส หรือเห็นแก่เงิน ที่ต้องการกอบโกยผลประโยชน์ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ โดยใช้ เมทานอล ทดแทนเอทานอล ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าเจลแอลกอฮอล์ที่ซื้อไปมีส่วนผสมของเมทานอล ที่สำคัญยังไม่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปใช้ด้วยตนเองได้

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียน     เมทานอลเกิดจากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม มักจะอยู่ในรูปของก๊าซ มีขนาดเบากว่าก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน อาจจะพบบ้างในผัก ผลไม้ แต่มีไม่มากนัก อีกทั้งยังเกิดในกระบวนการหมักของผลไม้ หรือธัญพืชต่างๆ เช่นการหมักไวน์  และเบียร์ แต่เป็นปริมาณน้อยที่ไม่ส่งผลต่อร่างกาย แต่หากร่างกายได้รับเมทานอลในปริมาณ 10 มิลลิลิตร จะเกิดกระบวนการเมทาบอลิซึม เปลี่ยนเป็นกรดฟอร์มิก (Formic Acid) ซึ่งเป็นสารพิษ และยังทำให้เลือดเกิดภาวะเป็นกรด อาจส่งผลทำลายประสาทตา และระบบอื่น ๆ ในร่างกาย ทำให้เสียชีวิตได้

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียน      เนื่องจากทั้งเมทานอล และเอทานอล เป็นของเหลวใสไม่มีสี กลิ่นคล้ายคลึงกัน สามารถละลายได้ดีทั้งในน้ำ และไขมัน เป็นสารที่ติดไฟง่าย และระเหยง่ายได้เช่นเดียวกัน แตกต่างกันที่จุดเดือด ซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถแยกได้ ถ้าหากซื้อเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของเมทานอล จะเกิดผลเสียหายต่อผู้ใช้ได้ อันตรายของเมทานอล หรือภาวะเป็นพิษจากเมทานอล ผู้ป่วยที่ได้รับสารเมทานอลจะมีอาการเวียนศรีษะ ปวดศรีษะ คลื่นไส้ และอาเจียน นอกจากนี้ยังมีอาการพิษทางตา ทำให้เกิดภาวะตาพร่ามัว แพ้แสง จึงเห็นภาพเป็นสีขาวจ้าไปหมด และอาจตาบอดได้ เนื่องจากเมทานอลสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนังและลมหายใจ ทำให้หลอดลมลำคออักเสบ และเกิดการหายใจลำบาก ถึงขั้นเสียชีวิตได้

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียน     จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงรับทดสอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ หรือแบบเหลว และแอลกอฮอล์แบบเจล โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้เครื่อง GC (Gas Chromatography) ซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นสูง มีคุณภาพ ผลการทดสอบเชื่อถือได้ เพื่อดูว่าสารทดสอบมีเมทานอลเป็นส่วนผสมหรือไม่ ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อส่งตัวอย่างสารได้ที่ ผศ.ดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 อาคาร 2 ปฎิบติการวิศวกรรมศาสตร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0959624055 ส่งตัวอย่างสารทดสอบมาประมาณ 10 - 20 มิลลิลิตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เรื่องและภาพโดย.....นางสาวปลาตีน 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด