คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

คุณไปวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไร? รีวิววัดเจริญธรรม บ้านบึง จ.ชลบุรี

273
MADSTORM
MADSTORM
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก MADSTORM
แจ้งตรวจสอบ
คุณไปวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไร? รีวิววัดเจริญธรรม บ้านบึง จ.ชลบุรี

 

       สวัสดีผู้อ่านชาวทรูอินเทรนทุกท่าน ในวันนี้ผมจะอาสาเป็นไกด์ พาทุกท่านไปยังดินแดนที่ผมอาศัย ไปรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อท่านได้แวะมาที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้คือ “วัด”  แต่คุณยังจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณไปวัดคือเมื่อไหร่?

 

       เมื่อพูดถึงประเทศไทย ศาสนาที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประเทศนี้ยังคงเป็นศาสนาพุทธ ที่เข้าไปอยู่ในจิตใจ การปฏิบัติตน และศาสนพิธีตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาหรือโบราณสถาน  เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้เขียนไม่ได้ฝักใฝ่ศาสนาใดเป็นใหญ่ในประเทศนี้ เพียงแค่ต้องการให้เห็นถึงสัดส่วนของการนับถือในประเทศ อิทธิพลทางศาสนา ผู้เขียนเคารพทุกศาสนาในประเทศนี้  

       แน่นอนว่าโบราณสถานของศาสนาพุทธที่สำคัญคือ “วัด”  สถานที่แห่งนี้อบอวลไปด้วยความขลัง ความศรัทธา ความสงบ เป็นสถานที่ปฏิบัติพุทธกิจกรรม และพุทธพิธีที่สำคัญมากมาย  แต่วัดก็ยังมีมุม หรือความรู้สึกที่ผู้ไปเยี่ยมชมอาจรู้สึกได้สิ่งนั้นคือ ความสวยงาม  สะท้อนแนวความคิด ความเชื่อและความศรัทธาแสดงออกมาเป็นรูปธรรมตามยุคสมัยอย่างลงตัวเกิดประติมากรรมที่สวยงามแบบมีมนต์ขลัง 

Advertisement

Advertisement


 

       วัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดเจริญธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 186  ซอยหมู่บ้านบึงทองธานี  .บ้านบึง .บ้านบึง .ชลบุรี  20170 ด้านประวัติวัด: วัดเจริญธรรมสร้างเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2530 โดยมีนายบุญลือ พงษ์สมบัติวรา มอบที่ดินถวายการสร้างวัด มีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 ตารางวา   ชาวบ้านใกล้เคียงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดใหม่เจริญธรรม     

ชื่อวัด
 

       สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นวัดนี้?

       คำตอบ  เป็นเพราะเราจะเห็นความสวยงาม ได้ตั้งแต่ทางเข้าประตู   อุโบสถที่ประสานด้วยความเชื่อแบบศาสนาพุทธกับความเชื่อแบบชาวจีน (ข้อมูลด้านเอกสาร และข้อมูลด้านวัตถุต่าง ๆ เช่น ศาลเจ้าจีน ฮวงซุ้ยบรรพบุรุษที่พบมากในบ้านบึง เป็นต้น สันนิษฐานได้ว่าชลบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านบึงมีคนจีนอาศัยอยู่เยอะในอดีต)  ศาลาวัดแห่งนี้ทำให้รู้สึกถึงความร่วมสมัยของความเชื่อแบบจีนและไทย ตำหนักของวัดแห่งนี้มีด้วยกันสี่ตำหนัก มีความสวยงามสะดุดตา และมุมร่มรื่น บริเวณนี้มีความสงบร่มรื่น  มีโซนออกกำลังกาย และบริเวณนี้ยังอยู่ใกล้บริเวณปล่อยสัตว์น้ำของวัดอีกด้วย    

Advertisement

Advertisement

 


                                                                                สามารถรับชมภาพรวมของวัดแบบ 360 องศา ได้ที่นี่ 

 

       ทางเข้าประตู

       ประตูทางเข้าหลักของวัดเป็นแบบประตูโขงพรหมสีหน้า(ขอบคุณข้อมูลจาก ช่างชัย รับสร้างวัด)    รอบข้างประตูมีรูปปั้นหนุมาน 2 ตน (ด้านซ้ายและด้านขวาแบ่งตามคนยืนหันหน้าเข้าประตู)  สำหรับส่วนบนของซุ้มประตูมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกมีธรรมจักรด้านหลังประจำด้านซ้ายและพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทรงเครื่องจักพรรดิ์ประจำด้านขวา

Advertisement

Advertisement


ทางเข้าวัด

 

       อุโบสถ

       พระอุโบสถทรงแบบวิหารพรมสี่หน้าตัดหลังสามชั้น(ขอบคุณข้อมูลจาก ช่างชัย รับสร้างวัด) หน้าบันพระอุโบสถมีสี่ด้านประจำทั้งสี่ทิศ แต่ละด้านมีพระพุทธรูปปางลีลาทีเหมือนกัน สำหรับสิ่งที่แตกต่างทั้งสี่ด้านมีดังนี้ 

       ด้านทิศใต้ - มีพระพุทธรูปปางลีลาด้านบนพระอุโบสถอีกหนึ่งองค์  สำหรับทิศใต้ไม่มีบันไดทางขึ้นพระอุโบสถ

       ด้านทิศตะวันตก - มีบันไดทางขึ้น ราวบันไดนั้นจะเป็นรูปมังกรสีขาวทั้งด้านซ้ายและขวา รูปมังกรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อแบบชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อวัดแห่งนี้

       ด้านทิศเหนือ -  ด้านนี้อยู่ใกล้บริเวณทางเข้าหลักของวัด  สำหรับราวบันไดด้านซ้ายและด้านขวาจะมีพญานาคปรก 9 เศียรสีทอง สำหรับด้านบนจะมีพระพุทธรูปนั่งสมาธิหนึ่งองค์ และมีป้ายชื่อวัดเจริญธรรมอยู่บริเวณใกล้ทางเข้า 

       ด้านทิศตะวันออก - เป็นทางหลักเข้าพระอุโบสถ  ราวบันไดด้านซ้ายและด้านขวามีพญานาคปรก 7 เศียร ด้านซ้ายจะเป็นพญานาคปรกสีทองและด้านขวาจะเป็นพญานาคปรกสีดำ สำหรับด้านบนจะมีพระพุทธรูปนั่งสมาธิหนึ่งองค์ 


ตะวันตกกับใต้
ตะวันออกกับเหนือ


 

       ศาลาวัด 

       ศาลาวัดของที่นี่ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์  และบริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่สำหรับเขย่าเซียมซี ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาจีนอยู่ในแผ่นเดียวกัน 

ศาลาวัด
 

       ตำหนัก     

       สำหรับตำหนักนั้นมีด้วยกัน 4 ตำหนัก ได้แก่  ตำหนักพระพรหม ตำหนักพระแม่ธรณี ตำหนักพระแม่โพสพ  ตำหนักพระแม่คงคา แต่ละตำหนักมีความสง่า ความสวยงาม 

ตำหนักทั้ง 4

        มุมร่มรื่น

       สำหรับมุมร่มรื่นนั้นเป็นมุมที่มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบบริเวณ บริเวณนี้อยู่ใกล้กับกำแพงวัด และยังใกล้กับบ่อปล่อยปลาของวัด ภายในบริเวณนั้น จะมีเครื่องออกกำลังกายและโต๊ะม้าหินอ่อน ลาดจอดรถ บริเวณใกล้กันมีศาลาสีแดง


ร่มรื่น


 

                                                                                สามารถรับชมภาพรวมของวัดแบบ 360 องศา ได้ที่นี่ 
 


        อ้างอิง 

ข้อมูลประวัติวัดเจริญธรรม - ทัวร์วัดไทย 

ข้อมูลปางพระพุทธเจ้า - วิกิพีเดีย  สารานุกรมไทย  DMC

ข้อมูลซุ้มประตูและอุโบสถ - ศิลปะวัฒนธรรม  blog  ช่างชัย รับสร้างวัด

ข้อมูลหน้าบันพระอุโบสถ - ศิลปะวัฒนธรรม  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด