คัดลอกลิงค์

ความรู้

ทำความสะอาดพัดลม

pakkadag
pakkadag
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก pakkadag
แจ้งตรวจสอบ
ทำความสะอาดพัดลม

การทำความสะอาดพัดลม

  การทำความสะอาดพัดลมด้วยตัวเอง  พัดลมที่ใช้งานนาน ๆ พัดลมจะดูดเอาฝุ่นเกาะตามใบพัด ซึ้งการถอดทำความสะอาดเองทำให้เราได้พัดลมเหมือนพัดลมใหม่

 การถอดพัดลมปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1.  ถอดปลั๊ก ควรถอดปลั๊กก่อนเสมอก่อนที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  จัดเก็บสายปลั๊กพัดลมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อกันการระเกะระกะ เวลาทำงานขั้นต่อไป

ก่อนทำความสะอาด

 2. การถอดฝาครอบข้างหน้า การถอดฝาครอบข้างหน้าจะต้องถลายสายคาดล๊อกฝาส่วนด้านล่างก่อน ถ้าคลายตัวบนอาจทำให้ขาล๊อกหักหรือชำรุดได้ คลายสายคาดล๊อกให้ดันเข้าไปด้านในจะทำให้คลายล๊อคออกได้ง่ายกว่าดันออกมาด้านนอก

 

 3. การคลายล๊อคใบพัด  ฝาปิดใบพัดลมจะถูกยึดโดยฝาล็อคด้านหน้า การคลายออกจะต้องคลายหมุนตามเข็มนาฬิกาค่อย ๆ หมุนออกเพราะถ้าเราหมุนออกแบบไม่ทันระวังจะทำให้สกรูตัวล๊อคฝาพัดลมเกลียวหลวมซึ้งจะทำให้เวลาเราเปิดพัดลมจะทำให้พัดลมมีเสียงดังหรือใบพัดหลุดแตกเสียหายทำให้พัดลมใช้งานไม่ได้

Advertisement

Advertisement

ถอดครอบหน้าออกคลอยล๊อคออก

 4. การถอดใบพัด  การถอดใบพัดจะใช้วิธีการดึงออกมาตรง ๆ ห้ามบิดหรือหมุนเพราะใบพัดจะมีแกนล๊อคไม่ใช่เป็นแบบเกลียวเหมือนตัวอื่น ๆ ควรระวัง

 

 5. เมื่อเราถอดใบพัดออกมาแล้วจะมีฝาล๊อกอีกขั้นหนึ่ง ฝาล๊อกขั้นนี้ให้หมุนคลายทวนเข็มนาฬิกาค่อย ๆ หมุน เมื่อถอดฝาคลอบออกแล้วให้ถอดฝาครอบล๊อกแผ่นฝาคลอบตัวหลังออกมา

แกนล๊อคใบพัด

 6. การถอดฝาครอบมอเตอร์ด้านหลัง ให้ถอดตัวกดบังคับการส่าย โดยใช้ไขควงหมุนน๊อตสกรูด้านบนออกก่อนแล้วค่่อยดึงขึ้น แล้วหมุนคลายน๊อตด้านหลังออก แล้วค่อยถอดฝาครอบออกโดยการค่อย ๆ ดึงออกทางด้านหลัง  

  ฝาครอบหลัง 

การทำความสะอาดพัดลม

   1.การทำความสะอาดตัวฐานและขาพัดลมควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆเช็ดออก

Advertisement

Advertisement

ใช้แปลงปัดฝุ่น

   2.ส่วนใบพัดและฝาครอบและส่วนประกอบส่วนอื่น ๆ ให้ล้างหรือฉีดน้ำล้างโดยใส่ผงซักฝอกหรือยาสระผมผสมน้ำล้างก็ได้แล้วนำไปตากผึ่งแดดให้แห้ง

   3.ส่วนครงส่วนมอเตอร์ให้ใช้แปลงปัดทำความสะอาด ปัดเอาฝุ่นออกให้หมดแล้วนำจารบีทาลงตามแกนเหล็กมอเตอร์และส่วนต่าง ๆที่เป็นตัวเหวี่ยงหมุน 

ฝุ่นเกาะภายใน

 เมื่อนำส่วนต่าง ๆ ที่ล้างไว้แล้วไปผึ่งแดดหรือ ปล่อยไว้จนแห้งดีแล้ว ต่อไปก็นำมาประกอบ

การประกอบควรประกอบตามขั้นตอนดังนี้

  1. ใส่ฝาครอบมอเตอร์แล้วใส่น๊อตด้านหลัง ถ้าได้ตรงล๊อคแล้วให้ใส่ตัวสวิทช์ปุ่มกดเปิดปิดตัวส่ายพัดลม

  2. ใส่ฝาครอบใบพัดด้านหลัง โดยวางใส่ตามปุ่มล๊อคถ้าใส่ไม่ตรงปุ่มล๊อคจะไม่สามารถใส่เข้าไปได้ เมื่อใส่เข้าไปแล้วให้นำฝาเกลียวล๊อคด้านในหมุนอัดใส่ให้แน่นอย่าให้ฝาครอบขยับได้

 3. ใส่ใบพัด การใส่ใบพัดต้องใส่เข้าไปตรง ๆ แล้วให้ค่อยหมุนให้เข้าล๊อคปุ่มล๊อค การใส่ต้องให้เข้าตรงปุ่มร่องล๊อค ถ้าไม่เข้าครงปุ่มล๊อคจะทำให้ใบพัดหมุนส่่ายจะทำให้ใบพัดกระแทกฝาแตกเสียหายได้ เมื่อใส่ใบพัดลมตรงล๊อคและแน่นดีแล้วให้ใส่ฝาหมุนล๊อคใบพัดใว้ให้แน่นโดยหมุนล๊อคตามแนวเข็มนาฬิกา

Advertisement

Advertisement

 

4. ใส่ฝาครอบหน้า การใส่ฝาครอบหน้าให้ใส่จากด้านบนก่อน แล้วค่อยไล่กดสายคาดล๊อกรอบนอกให้แน่นทั้งด้านบนและด้านล่าง ทดสอบจับฝาครอบว่ามีหลวมหรือไม่ ถ้ามีอาการหลวม ๆ ควรถอดแล้วประกอบใหม่ให้แน่นตามขั้นตอน

เมื่อเราทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วเราก็สามารถเสียบปลั๊กพัดลมใช้งานได้ตามปกติ  สำหลับข้อความเกี่ยวกับการทำความสะอาดพัดลม คงจะได้ประโยชน์ต่อผู้ต้องการเรียนรู้และทำเองโดยไม่ต้องไปจ้างช่าง หรือเพื่อให้อุปกรณ์ภายในบ้านเราสะอาดหน้าดู

หลังทำความสะอาด

ภาพใช้ประกอบทั้งหมดเป็นของ  pakkadag


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด