คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

พาชมศิลปกรรมภาวะมนุษย์ ณ วัดญาณฯ

ธารา
ธารา
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ธารา
แจ้งตรวจสอบ
พาชมศิลปกรรมภาวะมนุษย์ ณ วัดญาณฯ

       วัดญาณสังวรารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภายในเขตวัดจะมีสถาปัตยกรรมทางศาสนาให้เดินเที่ยวชมถึง 13 จุด หนึ่งในนั้นคือวิหารพุทธคยา ที่จัดแสดงศิลปกรรมภาวะมนุษย์วิหาร

 ภาพจาก : ธารา  สุวรรณราช

       โดยชั้นนอกของวิหารพุทธคยานั้นจะเป็นนิทรรศการ "พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร" ส่วนชั้นในสุดจึงเป็นที่จัดแสดงศิลปกรรมภาวะมนุษย์ ศิลปกรรมภาวะมนุษย์เป็นการใช้เรือทั้ง 6 ลำ เปรียบเทียบกับสภาวะแห่งกิเลสของมนุษย์ โดยเรือแต่ละลำจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า รายละเอียดของเรือแต่ละลำและหลักธรรมคำสอนที่แฝงอยู่ในรูปธรรมของเรือจะมีอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันเลยครับ

       เรือลำที่ 1 จะมีลักษณะเป็นเรือไม้ธรรมดาและมีหุ่นที่ประกอบจากไม้นั่งขัดสมาธิอยู่ที่กลางเรือ โดยเรือลำนี้ต้องการจะสื่อว่าหากเราแยกชิ้นไม้ออกจากกันแล้ว ตัวเรือย่อมไม่มี หุ่นไม้ย่อมไม่มี ที่เหลือจะเป็นแค่เศษไม้ธรรมดาเท่านั้น มนุษย์เราก็เช่นกัน ถ้าหากแยกตัว แยกแขน แยกขา รวมไปถึงอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายออกจากกันแล้วตัวเราย่อมไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนทั้งสิ้น1

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก : ธารา  สุวรรณราช

       เรือลำที่ 2 ลักษณะจะเป็นเรือไม้ธรรมดาแต่มีโซ่ยึดตรึงลำเรือเอาไว้ โดยเรือลำนี้สื่อความหมายเป็นนัยว่าโซ่ที่ยึดตรึงเรือไว้เปรียบเหมือนห้วงกิเลสที่คอยฉุดรั้งไม่ให้เรือที่เปรียบได้กับมนุษย์มุ่งหน้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นได้2

ภาพจาก : ธารา  สุวรรณราช

       เรือลำที่ 3 ลักษณะของเรือเป็นเรือไม้ที่เกิดจากการล่มจมเนื่องจากทรัพย์สินเงินทองอันมากมายที่ขนมากับเรือ โดยเรือลำนี้ต้องการจะสื่อว่ามนุษย์เราจะมุ่งสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นได้อย่างไรหากจิตใจเรายังเต็มไปด้วยความโลภและความอยากได้อยากมีอยู่3

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก : ธารา  สุวรรณราช

       เรือลำที่ 4 ลักษณะเป็นเรือที่ถูกไฟเผาจนมอดไหม้โดยมีง้าวและหอกเป็นพาย เรือลำนี้สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ที่ภายในจิตใจมีแต่ความขุ่นเคือง ความโกรธแค้น ความอาฆาตพยาบาท มนุษย์ผู้นั้นไม่อาจจะพบกับความหลุดพ้นได้4

ภาพจาก : ธารา  สุวรรณราช

       เรือลำที่ 5 เป็นลักษณะของเรือที่เหลือแต่โครงและภายในเรือมีสิ่งของมัวเมาและวัตถุนิยมวางกองอยู่ เรือลำนี้ต้องการจะสื่อว่าความลุ่มหลงมัวเมาในความบันเทิงและวัตถุนิยมย่อมทำลายชีวิตเราให้หม่นหมองไม่อาจพบเจอหนทางแห่งการหลุดพ้นได้5

ภาพจาก : ธารา  สุวรรณราช 

     เรือลำที่ 6 เรือลำที่ 6 นั้นมองไม่เห็นแม้แต่โครงเรือ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเพียงหุ่นคนที่นั่งขัดสมาธิอยู่โล่ง ๆ เท่านั้น สิ่งนี้ต้องการจะสื่อว่าทางสายกลางคือความพอดี ไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป หรือทางแห่งมรรค 8 อันประกอบด้วย ปัญญาเห็นชอบ ความคิดชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ จิตมั่นชอบ คือหนทางที่ควรยึดถือปฏิบัติเพื่อความสุขสงบอันแท้จริง6 ภาพจาก : ธารา  สุวรรณราช

Advertisement

Advertisement

       ทั้งหมดนี้คือผลงานศิลปกรรมภาวะมนุษย์ที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านครับ ถ้าหากทุกท่านสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ที่วิหารพุทธคยา วัดญาณสังวราราม อำเภอบางระมุง จังหวัดชลบุรีครับ รับรองว่าท่านจะได้รับทั้งความเพลิดเพลินจากศิลปกรรมและหลักธรรมคำสอนกลับไปแน่นอน   

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด