คัดลอกลิงค์

ความรู้

รู้จักพระบรมสารีริกธาตุ พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม

113
รัตนา
รัตนา
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก รัตนา
แจ้งตรวจสอบ
รู้จักพระบรมสารีริกธาตุ พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม

Cr. ภาพถ่ายปกจากศมส.

สิ่งเคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ มีพระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท และพระบรมสารีริกธาตุ 

พระบรมสารีริกธาตุ มีที่มาอย่างไร ?

ถ้าจะเริ่มต้นกันจริง ๆ ถึงที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ กล่าวว่าน่าจะตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นเหตุให้ธาตุขันธ์ทั้งหลายนั้น ถึงควรค่าการบริสุทธิ์ทั้งสิ้น หลังพระพุทธองค์ตรัสรู้ 45 วันได้มีอุบาสกคู่แรกของโลกคือ ท่านตะปุสสะและท่านภัลลิกะ ได้นำอาหารมาถวายพระพุทธองค์ พระองค์ได้ประทานเส้นพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้นให้ท่านทั้งสอง ต่อมาจึงมีการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุไว้ นั่นก็คือเจดีย์ชเวดากอง จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ได้กลายมาเป็นมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งพม่าและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

ในการเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ถ้าใครเคยเข้าไปคงจะรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าถึง แม้ว่าจะได้กราบไหว้ แต่ก็จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ และพระบรมสารีริกธาตุ มักจะอยู่ในผอบซึ่งมีขนาดเล็กมาก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาได้อย่างชัดเจน

Advertisement

Advertisement

ผอบใส่พระบรมสารีริกธาตุCr. ภาพถ่ายจากศมส.

แต่หากมาที่นี่ พิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่นี้ได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุมากกว่า 600 พระองค์ มีอายุยาวนานกว่า 2500 ปี พระบรมสารีริกธาตุที่รวบรวมไว้มีพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า รวมถึงพระเขี้ยวแก้ว พระเกศาธาตุ พระอุรังคธาตุ(ส่วนกล้ามเนื้อหน้าอกของพระพุทธเจ้า) การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกที่ได้จากการถวายพระเพลิง ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่เพิ่มจากการถวายพระเพลิง ส่วนที่ 3 คือส่วนที่เรียกว่าพระเสด็จ พิพิธภัณฑ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย เนปาล ทิเบต จีน พม่า ไต้หวัน ศรีลังกาและสิงคโปร์

Advertisement

Advertisement

ห้องจัดแสดงCr. ภาพถ่ายจากศมส.

การจัดแสดงในตู้กระจกCr. ภาพถ่ายจากศมส.

ส่วนจัดแสดงในโซนเฉพาะ ทำให้ทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ(ใช้กับพระอรหันต์) มีหลายสี ตั้งแต่ใสดั่งแก้ว จนกระทั่งขุ่นสีขาวดุจสีสังข์ สีทอง สีดำ สีชมพู สีแดง อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบ บางลักษณะเป็นแบบเมล็ดข้าวสาร พันธุ์ผักกาด เมล็ดถั่วแตก เป็นแก้วใส หรือถ้ามีขนาดเล็กมักลอยน้ำได้เมื่อลอยแล้ว จะสามารถดึงดูดเข้าหากันและลอยติดกันเป็นแพ สามารถเสด็จเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดลงได้เอง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระธาตุที่จะเปลี่ยนขนาดและสีสันเองได้ ส่วนมากจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับขนาด

ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุCr. ภาพถ่ายจากศมส.

นอกจากการได้เรียนรู้เรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังนำเสนอเรื่องราวของศาสนาอื่น ๆ ในแง่มุมของความรู้ความเชื่อ เป็นการเปิดมุมมองของการที่เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ แม้ว่าจะนับถือศาสนาแตกต่างกัน 

Advertisement

Advertisement


สถานที่ตั้ง : อาคารบางกอกสแควร์  762/2  ถนนพระราม 3 แขวงยานนาวา เขตบางโพงพาง กรุงเทพ ฯ  10120

โทรศัพท์ : 02 295 3398, 02 295 4233, 02 293 1433 

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน 10.00 - 21.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม (แต่ต้องแลกบัตรก่อน)

การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ อยู่ในบริเวณของบางกอกสแควร์ สามารถเดินทางมาจากทางด่วนขั้นที่ 2 ลงด่านสาธุประดิษฐ์ ถ้ามาจากถนนฝั่งธน สามารถใช้เส้นทางสะพานกรุงเทพฯหรือถ้ามาจากถนนพระราม 4  สามารถใช้เส้นคลองเตยมุ่งตรงสู่ถนนพระราม 3 ติดกับวัดปริวาส


ขอขอบคุณฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)(ศมส.) https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/203

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด