คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤต COVID-19

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤต COVID-19

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤต COVID-19 ให้ความรู้การดูแลสุขอนามัยและการป้องกันอย่างถูกวิธี เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤต COVID-19
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤตCOVID-19 ให้ความรู้การดูแลสุขอนามัยและการป้องกันอย่างถูกวิธีในภาวะระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 เพื่อช่วยป้องกันการกระจายเชื้อและการดูแลสถานประกอบการให้สะอาดอย่างถูกวิธี

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤต COVID-19

โรงแรมเอเชีย พัทยา ได้มีการจัดworkshop สู้วิกฤต COVID-19 ให้ความรู้และปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขอนามัยและการป้องกันอย่างถูกวิธี ในภาวะระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่สำคัญในเมืองพัทยาได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นำโดย นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นำทีมพยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยและการป้องกันอย่างถูกวิธีในภาวะระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับผู้แทนสถานประกอบการโรงแรม ในสังกัดสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้นำความรู้ไปปรับใช้อย่างถูกวิธี

Advertisement

Advertisement

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤต COVID-19

ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้มีการจัดหัวข้อกิจกรรมให้ความรู้ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การคัดกรองผู้ป่วยที่ผ่านเข้าออกสถานประกอบการ การดูแลความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ จุดนั่งพัก ห้องอาหาร การทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการ รวมถึงแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกวิธี และหลังจบกิจกรรมได้มีการตอบถามคำถามเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในช่วงนี้ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับสถานประกอบการเพื่อนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองพัทยา

Advertisement

Advertisement

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัด workshop สู้วิกฤต COVID-19

ทั้งนี้ในภาวะระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาตระหนักถึงการมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ในการป้องกันดูแลตัวเองและสถานประกอบการอย่างถูกวิธี ถือเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาคสถานประกอบการ ภาคประชาชน ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตัวเอง สุขอนามัยต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง เมืองพัทยาจะสามารถผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปได้

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด