คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

ที่จ.ชลบุรี อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร ที่มีปัญหาโต้แย้งสิทธิ์การครอบครองที่ดินมาเป็นเวลานับสิบปี

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

 

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมกับนาวาเอกมนตรี จุลารมย์ ผอ.กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนกองทัพเรือ ลงพื้นที่ร่วมประชุมรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ราชพัสดุ แปลง ชบ.481 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำ บลแสมสาร โดยมี นายประเสริฐ พิทักษ์กร นายก อบต.แสมสาร นายสุนทร พุ่มโพธิ์ทอง กำนันตำบลแสมสาร นายมงคล พวงสิน ผู้ร้องขอสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ตลอดจนราษฎรชาวแสมสาร เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่าเรื่องปัญหาพื้นที่ดินแสมสาร เป็นปัญหาที่มีการโต้แย้งสิทธิ์เรื่องของการครอบครองที่ดินมาเป็นเวลานับสิบปี ซึ่งวันนี้ทางผู้บริหารกรมธนารักษ์ได้ลงมาสร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทนกองทัพเรือ กรมธนารักษ์ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาในหลายๆ แนวทาง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของสัญญาเช่า ซึ่งได้แจ้งในที่ประชุมแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ ถ้าไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิและเข้าใจว่าเป็นที่ของทางราชการ ราชการก็จะจัดให้เช่าในอัตราที่คิดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถรับได้ ในส่วนของท่านใดที่คิดว่าอยากโต้แย้งสิทธิ์ ทางราชการก็เปิดทางให้ เพื่อต้องการให้พื้นที่เหล่านี้เข้าระบบให้มากที่สุด ในกรณีที่คนมีสัญญาเช่าก็จะสามารถนำสัญญาเช่านี้ไปใช้ในสิทธิในประโยชน์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ำประกันการกู้แบงค์ หรือเมื่อพื้นที่แห่งนี้ได้รับสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ทางราชการก็จะสามารถเข้ามาพัฒ นาพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ก็จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ตามระบบของทางราชการ ซึ่งจะดีกว่านี้อย่างแน่นอน ซึ่งในวันนี้การร่วมปรึกษาหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดี โดยทางกรมธนารักษ์ ได้ให้ความสำคัญ ซึ่งถือเป็นนโยบายของทางรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัยของราษฎร

Advertisement

Advertisement

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

ในส่วนของผู้แทนกองทัพเรือ ได้กล่าวว่า ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของราษฎรที่ต้องการให้พิจารณาลดอัตราค่าเช่าลงและสิทธิในการครอบครองที่ดินของประชาชน ซึ่งในเรื่องนี้ต้องใช้เวลาและเป็นหน้าที่อีกหลายหน่วยงานต้องเข้ามาร่วมดำเนินการ

Advertisement

Advertisement

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

ด้านนายประเสริฐ พิทักษ์กร นายก อบต.แสมสาร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ ที่ได้ลงมารับทราบปัญหาด้วยตัวของท่านเอง ในการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนชาวแสมสาร ซึ่งชาวแสมสารนี้ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเขามั่นใจว่าอยู่มาก่อนจะเป็นที่ดินของรัฐ ก่อนกฏหมายหวงห้ามปี 2479 ซึ่งบรรพบุรุษได้อยู่มาก่อน จึงอยากหาเวทีที่ได้พิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน ถ้าเป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็ควรได้ หากพิสูจน์แล้วไม่ใช่ของเขาก็พร้อมยินดีที่จะเช่า แต่มีบางส่วนที่เข้ามาอยู่ภายหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐก็ยินดีจะเช่าพื้นที่ แต่ยังกังวลว่าสัญญาเช่าที่ทางราชการส่งมาให้นั้น น่าจะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากค่าเช่าแพง โดยการเช่าครั้งแรกต้องเสียทั้งค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการเช่าสองเท่าของค่าเช่า และเงินประกันสัญญาเช่าอีก 1 เท่า บางคนมีที่ดิน 200 ตารางวา ต้องเสียค่าเช่าเกือบ 50,000 บาท ในการทำสัญ ญาเช่าครั้งแรก ในวันนี้จึงขอให้ท่านอธิบดีได้ช่วยลดอัตราค่าเช่าให้ เป็นอัตราผ่อนปรนถูกลงกว่านี้ ซึ่งท่านอธิบดีได้รับปากที่จะไปดูแลให้ ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดี ที่นำเรื่องนี้ไปพิจารณา ซึ่งในวันนี้ในส่วนของราษฎรที่ต้องการเช่าที่ดินมีความพอใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจนและเป็นที่อยู่อาศัย และยินดีที่จะเช่าหากอัตราค่าเช่าผ่อนปรนลง ในส่วนของผู้ขอพิสูจน์สิทธิ์ ท่านอธิบดีก็ยินดีให้สามารถดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองได้ ซึ่งการร่วมประชุมปรึกษาหารือในวันนี้ จึงเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินแสมสาร ที่ยืดเยื้อมานานนับสิบปี

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสาร หลังยืดเยื้อมานับสิบปี

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด