อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความรักระหว่างเพื่อนที่เป็นไปไม่ได้

ความรักระหว่างเพื่อนที่เป็นไปไม่ได้

DD.
| 1 min read
ณ.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฉันได้เปิดเทอมใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆซึ่ง ฉัน อยู่สายวิทย์คณิต และ ได้แอบชอบเพื่อนคนนึงซึ่งเรียนด้วยกันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขาคนนั้นเคยแอบชอบฉัน
547