คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล

ปราจีนบุรี – ชาวนาร่วมกันประกอบประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดจันทรังษี หรือ วัดชำป่าตอง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายธรรมรัตน์ งามแสง ป.อาวุโสกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงานบุญสู่ขวัญข้าวครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี ตามความเชื่อถือนี้มาจากศาสนาพราหมณ์ โดยจะทำพิธีกรรมบูชาพระแม่โพสพ ตามฤดูกาล 5 ครั้ง เรียกว่า ปัญจเพกรรม ซึ่งจะทำตามฤดูกาลต่าง ๆ ดังนี้ เพกรรมฤดูแรกนาขวัญก่อนฤดูเริ่มทำนา เพกรรมทำพิธีนับขวัญเยี่ยมท้องนา เพกรรมรับขวัญข้าวเมื่อนำข้าวเข้าลาน เพกรรมทำพิธีเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉาง เพกรรมทำพิธีตักบาตรข้าวเปลือกออกจากยุ้งฉาง

ประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาลประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล

ทั้งนี้ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่เป็นผู้ปกป้องรักษาข้าวที่ปลูกในนาให้เกิดความงอกงาม ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งยังเป็นการมารับขวัญข้าวที่เกษตรกรชาวนาได้เหยียบย่ำเมล็ดข้าวเวลาเก็บเกี่ยว เวลาเก็บเข้ายุ้งฉาง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่เกษตรกรชาวนา ซึ่งเป็นประเพณีที่คู่กับชาวนามานาน เพื่อรำลึกนึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของพระแม่โพสพ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้มีเลือดมีเนื้อ บรรพบุรุษจึงมีการจัดพิธีสู่ขวัญข้าวขึ้น หลังการเก็บเกี่ยว ทำจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบัน โดยเฉพาะชุมชน ม.12 ม.16 ที่มีภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ปลูกนาข้าวถึง 90%

Advertisement

Advertisement

ประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล ประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล

อย่างไรก็ตาม ประเพณีดังกล่าว จัดขึ้่นเพื่อเป็นการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน จึงได้มีการตกแต่งและแสดงออกถึงวิถีชีวิตความสมัครสมานสามัคคี พึ่งพาตนเองด้วยการร่วมใจกันในการสร้างศิลปะหัตถกรรมลงบนพื้นที่แห่งนี้ ด้วยความปราณีตของชุมชนตามนโยบายการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

Advertisement

Advertisement

ประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล ประเพณีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ ปัญจเพกรรมหลังเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล

————————-
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์, ลักขณา สีนายกอง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด