คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า แก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า แก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

ปราจีนบุรี – โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า แก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อต้องการพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรหรือรีสอร์ท

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคาร ต.วังตะเตียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายวรพจน์ แวสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนายธวัชชัย วิจิตรวงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสฯ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและแขกผู้มีเกีรยติให้การต้อนรับ โดยปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อต้องการพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรหรือรีสอร์ท ที่พักอาศัย ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นจำนวนมาก จากเดิมพื้นที่ป่าไม้เมื่อปี พ.ศ.2504 มีจำนวน 171 ล้านไร่หรือร้อยละ 53 ของพื้นประเทศ แต่ผลการสำรวจโดยดาวเทียม LANDSAT-5 เมื่อปี พ.ศ.2551 พื้นที่ป่าไม้เหลือร้อยละ 107 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ประเทศ หากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดหวังขึ้น อันส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตโดยตรง

Advertisement

Advertisement

ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า แก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักถึงปัญหาและทรงมีเมตตาธิคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นกระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ณ ป่าดงใหญ่ บ.สร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อนอก อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ในการเสด็จพระราชทานธง”พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชาติ” เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2538 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าถือว่าวันนี้เป็นมิ่งมหามงคลที่ประเทศไทยได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่อาสาที่จะปกป้องรักษาป่าในผืนแผ่นดินเราอันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้ เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคน และลูกหลานของเราในอนาคต เพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลย นอกจากป่า ป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่กักเก็บน้ำบริสุทธิ์ สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภค เพื่อว่าผืนแผ่นของเรานี้ จะได้เป็นผืนดินที่เป็นประโชยน์ให้ชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า แก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

อย่างไรก็ตาม การอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบหมายให้ กอ.รมน.กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทกำหนดเป้าหมาย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 14 ป่า เนื้อที่ 4,402,062,50ไร่ ปัจจุบันพบปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง จึงจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้น เพื่อเป็นกำลังอีกแรงที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฯโดยมีผู้เข้าฝึกอบรม 4 ตำบล 11 หมู่บ้านจำนวน 100 คนมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค.63 นี้

Advertisement

Advertisement

—————————
ข่าว-ภาพ/ทองสุข สิงห์พิมพ์ ,ลักขณา สีนายกอง

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด