คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง

ปราจีนบุรี – เกษตรกรปราจีนบุรียื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง โดยขอให้ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บางพลวง ช่วยเหลือกำจัดวัชพืชหรือทำการขุดลอกลำคลอง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลไปสู่คลองโพธิ์เย็นได้สะดวก

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตัวแทนเกษตรกร จากอำเภอบ้านสร้าง นำโดย นายพยนต์ พฤกษา กำนันตำบลบางยาง ยื่นหนังสือแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อ นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง โดยตัวแทนยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอไปยัง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บางพลวง ตัวแทนกลุ่มเกษตรการ กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ได้เข้าสู่วิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ภัยแล้ง) ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ ต.บางยางและตำบลใกล้เคียงอย่างมาก ต.บางยาง ได้รับผลกระทบทันที 5 หมู่บ้านคือ ม.9, 10, 11, 12 และ 13 ของตำบลบางยาง และยังมีอีกหลายหมู่บ้านของ ต.บางเตย ต.บางแตน และบางกระเจ็ด หมู่บ้านดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำจากลำคลองโพธิ์เย็น ซึ่งคลองโพธิ์ เป็นเส้นทางน้ำสายหลักที่จะส่งน้ำไปยังจุดต่าง ๆ จากประตูน้ำคลองหอทอง ผ่าน ต.บางเตย ไปยังบางแตน สุดเขตบางแตนที่ประตูน้ำบางกระดาน และมีลำคลองแยกตลอดเส้นทางไปยัง ต.บางกระเจ็ด อ.บ้างคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดลำคลองมีชาวบ้านใช้น้ำเพื่อการเกษตร และบางหมู่บ้านใช้น้ำผลิตน้ำประปาด้วย

Advertisement

Advertisement

เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง

ทั้งนี้ กำนันตำบลบางยาง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในลำคลองโพธิ์เย็น มีจำนวนน้อยมากไม่เพียงพอ ซึ่งจากการตรวจสอบและประสานงานกับพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า เส้นทางน้ำจากประตูคลองหอทอง บริเวณลำคลองหอทองน้อย ต.บางเตย ก่อนที่จะมาสู่คลองโพธิ์เย็น มีวัชพืชขึ้นในลำคลองอย่างหนาแน่น เป็นสาเหตุทำให้ขวางทางน้ำในคลอง ไม่พอใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเขตตำบลบางเตย บางยาง บางแตน จังหวัดปราจีนบุรี และ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จึงขอให้ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บางพลวง ได้ช่วยเหลือโดยกำจัดวัชพืชหรือทำการขุดลอกลำคลอง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลไปสู่คลองโพธิ์เย็นได้สะดวก เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร การผลิตน้ำประปาและอุปโภค เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง

ทางด้าน นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าวว่า ได้ทราบข่าวความเดือดร้อนของประชาชนและได้รายงานให้จังหวัดทราบแล้ว และได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะขอสนับสนุนในการช่วยเหลือจาก อบจ.และส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง

นายสามารถ สมบูรณ์ เกษตรกรนาปรัง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ที่มีพื้นที่ท้ายคลองที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า พื้นที่นาเกือบ 60 ไร่ น้ำแทบไม่เพียงพอในการทำนา ยังนับว่าโชคดีที่ข้าวสุกทัน ก่อนที่จะเสียหาย หากทำนาช้ากว่านี้ 7 วัน นาข้าวอาจจะยืนต้นตาย เพราะว่า ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนา จะเกี่ยวข้าวในอีก 1-2 วันที่จะถึงนี้ แต่ยังมีเพื่อนบ้านหลายคนที่นาข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำน้อยด้วย

Advertisement

Advertisement

เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง

—————————–
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์ ,ลักขณา สีนายกอง

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด