ความรู้

การวินิจฉัย เกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดิน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การวินิจฉัย เกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดิน

นายดาบได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านในที่ดินของตนจนกระทั่งทำโครงสร้างทั้งหมดของบ้านเสร็จแล้วระดับจึงทราบว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของบ้านอยู่ในที่ดินของในแก้วแต่นายดาบก็ยังคงก่อสร้างบ้านต่อไปจนแล้วเสร็จ เมื่อแก้วเจ้าของที่ดินข้างเคียงพบว่าดาบได้ปลูกบ้านรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของตนจึงเรียกร้องให้นายดาบรื้อถอนบ้านสวนที่รุกล้ำ พร้อมทำที่ดินให้เป็นเหมือนเดิมโดยนายดาบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดาบปฏิเสธโดยอ้างว่าตนก่อสร้างบ้านโดยสุจริตจึงไม่จำเป็นต้องรื้อถอนบ้าน และแก้วต้องไปจดทะเบียนสิทธิภาวะจำยอมให้กับตนสำหรับบ้านสวนที่รุกล้ำด้วยหากท่านเป็นผู้พิพากษาท่านจะวินิจฉัยคดีนี้อย่างไร

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1312 ผู้ใดสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้นและจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอมต่อภายหลังถ้าโรงเรียนมันสลายไปทั้งหมดเจ้าของที่ดินจะเรียกร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได้ถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรียนนั้นกระทำการโดยไม่สุจริตท่านหาว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไปและทำที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

กรณีนี้การที่นายดาบได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านในที่ดินของตนจนกระทั่งทำโครงสร้างทั้งหมดของบ้านเสร็จแล้วในด่านจึงทราบว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของตัวบ้านอยู่ในที่ดินของนายแก้วนั้นถือว่ากรณีการสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นตามมาตรา 1312

ตามข้อตามข้อเท็จจริงนั้นแม้ว่าในขณะที่เริ่มก่อสร้างบ้านจนกระทั่งทำโครงสร้างทั้งหมด นายดาบจะเข้าใจว่าที่ดินส่วนที่สร้างบ้านรุกล้ำน้ำใจของตนก็ตามแต่ก่อนที่จะสร้างบ้านเสร็จนั้นนายดาบได้ทราบแล้วว่าที่ดินนั้นเป็นของแก้ว แต่ดาบก็ยังคงก่อสร้างบ้านต่อไปจนแล้วเสร็จจึงไม่ถือว่านายดาบสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตอาจจะทำให้นายดาบไม่ต้องรื้อถอนบ้านส่วนที่รุกล้ำตามมาตรา 1312 วรรคหนึ่งแต่เป็นกรณีการสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริต

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

และเมื่อถือว่านายดาบได้สร้างบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของนายแก้วโดยไม่สุจริตนายดาบจึงต้องรื้อถอนบ้านสวนที่รุกล้ำออกไปจากที่ดินของนายแก้วและทำที่ดินให้เป็นเหมือนเดิมตามนายดาบโดยที่นายดาบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามมาตรา 1312 วรรค 2 จะสรุปได้ว่า นายดาบจะต้องรื้อถอนบ้านส่วนที่รุกล้ำออกไปจากที่ดินของนายแก้วและทำที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยที่นายดาบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Marat
Marat
อ่านบทความอื่นจาก Marat

เป็นนักศึกษานิติศาสตร์

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์