คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จ.ระยอง ร่วมกับบริษัทดาว เปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ แห่งแรกของไทย

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
จ.ระยอง ร่วมกับบริษัทดาว เปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ แห่งแรกของไทย

เวลา 09.00 น. วันที่ 13 มี.ค.63 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง และประธานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย มีนายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่ม บริษัท ดาว แห่งประเทศไทย นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯ ร่วมงาน ที่ศูนย์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง

จ.ระยอง ร่วมกับบริษัทดาว เปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ แห่งแรกของไทย

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อนาคตของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ สมองคือศูนย์บัญชาการของชีวิต เราจึงต้องพัฒนาสมอง EF สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็น ทำเป็นหล่อหลอมพฤติกรรมให้ดีอย่างรอบด้านให้กับเด็กทุกช่วงวัยและพ่อแม่ผู้ปกครอง ด้วยสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรม ให้เหมาะกับเด็กทุกช่วงวัย โดยทุกกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้จะช่วยพัฒนาทักษะ EF ของเด็กครบทุก 9 ด้าน ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการฟรี แก่ประชาชนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.

Advertisement

Advertisement

จ.ระยอง ร่วมกับบริษัทดาว เปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ แห่งแรกของไทย

จ.ระยอง ร่วมกับบริษัทดาว เปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ แห่งแรกของไทย

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง และประธานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการ ดาวอีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อระยองผาสุก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 9 แห่ง สถานศึกษา 191 แห่ง สถานสาธารณสุข 119 แห่ง ปัจจุบันมีแกนนำชีวิตแล้วกว่า 900 คน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟสู่ผู้ปกครองกว่า 10,000 คน ซึ่งอนาคตมีการแข่งขันสูง รู้จักผลักดันตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิตด้วยการใช้สติคิดไตร่ตรอง จะทำให้เยาวชนมีวิสัยทัศกว้างไกล สามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างมีความสุข

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด