ความรู้

ตัวอย่างการวินิจฉัยคดีทางกฎหมายอาญาเบื้องต้น

717
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ตัวอย่างการวินิจฉัยคดีทางกฎหมายอาญาเบื้องต้น

เควินขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ในคืนวันที่ฝนตกถนนลื่น ขณะเควินขับรถเลี้ยวในทางโค้ง เควินไม่ได้ชะลอความเร็วแต่ยังคงขับรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ Kevin เห็น จัสตินกำลังหาบเต้าหู้ขาย และกำลังเดินข้ามถนนจะพ้นอยู่แล้ว เควินจึงรีบห้ามล้อทันที แต่ไม่ทันเพราะรถได้ลื่นไปชนหาบเต้าหู้ของจัสติน หาบเต้าหู้ของจัสตินเสียหายทั้งหมด แต่ตัวจัสตินไม่เป็นไรเลย

ขอขอบคุณภาจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

ตามหลักประมวลกฎหมายอาญาประกอบการวินิจฉัยมีดังนี้คือ

มาตรา 59 บัญญัติว่า บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดไม่ได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิด แม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา

การกระทำ โดยประมาท ได้แก่การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณภาจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

การวินิจฉัยตามกรณี การที่เควินขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในคืนวันที่ฝนตกถนนลื่น เควินขับรถเลี้ยวในทางโค้งโดยไม่ลดความเร็วลงเลย ปรากฏว่ามีจัสตินซึ่งหากเต้าหู้ขายและกำลังเดินข้ามถนน เมื่อ Kevin เห็นจึงรีบห้ามล้อทันทีแต่ไม่ทันเพราะรถได้ลื่นไปชนหาบเต้าหู้ของจัสตินเสียหายทั้งหมดนั้น ไม่ถือว่าเควินมีเจตนากระทำต่อจัสติน เพราะเควินไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นแต่อย่างใด

ยังไงก็ตาม การที่เควินขับรถด้วยความเร็วสูงในขณะที่ฝนตกถนนลื่นนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังต่อบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และนายเควินอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ก็คือการขับรถให้ช้าลงได้ แต่ก็ไม่ได้ทำดังนั้น การกระทำของเควินจึงเป็นการกระทำโดยประมาทตามมาตรา 59 วรรค 4 เป็นเหตุให้หาบเต้าหู้ซึ่งเป็นทรัพย์ของจัสตินเสียหายอันเป็นการกระทำให้เสียทรัพย์ ตามกฎหมายแพ่งมาตรา 358 เนื่องจากการกระทำโดยประมาททำให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นนั้นกฎหมายอาญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นความผิด ฉะนั้น Kevin จึงไม่ต้องรับผิดในทางอาญาต่อจัสติน ทั้งนี้ ตามหลักมาตรา 59 วรรคหนึ่ง ที่ว่าจะต้องรับผิดฐานประมาทก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณภาจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

สรุปนายเต้ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาต่อจัสตินเพราะไม่ได้กระทำโดยเจตนาและแม้ว่าจะเป็นการกระทำโดยประมาทประมาททําให้เสียทรัพย์ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดในทางอาญา

หมายเหตุองค์ประกอบความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 นั้นผู้กระทำต้องมีเจตนาทำทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายแต่กรณีตามนี้ผู้กระทำไม่ได้มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์แต่เป็นการกระทำโดยประมาทจึงไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ดังนั้นผู้กระทำจึงไม่ต้องรับผิดในทางอาญาแต่เป็นเรื่องที่ต้องไปเสียค่าสินไหมทดแทนกันในทางแพ่ง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Marat
Marat
อ่านบทความอื่นจาก Marat

เป็นนักศึกษานิติศาสตร์

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์