คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ฝนหลวงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ฝนหลวงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว

ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออก(raindrops)(rainy)ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงโดยเปลี่ยนจากการทำฝน เป็นการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-124-1024x576.jpg

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ฝนหลวงภาคตะวันออกปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีหลายจังหวัดเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และข้าวโพด ซึ่งไม่ต้องการฝนเพราะจะทำให้ผลผลิตมีความชื้นสูง และเป็นช่วงที่มีโอกาสทำฝนสำเร็จได้น้อย จึงเป็นช่วงที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะนำอากาศยานเข้าซ่อมบำรุงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติงานสู้กับภัยแล้งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-119-1024x576.jpg

    อย่างไรก็ตาม นายวีระพล สุดชาฏา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกกล่าว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ไว้จำนวน 3 ชุด โดยศูนย์ปฏิบัติหลวงภาคตะวันออก ยังคงติดตามสภาพอากาศและวิเคราะห์แนวโน้มโอกาสการเกิดฝน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ของมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่การเกษตร เขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกที่ยังมีความต้องการน้ำ  รวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ผลกระทบที่ไม่มีความต้องการฝน หากสภาพอากาศเอื้อต่อการทำฝน พร้อมขอสนับสนุนเครื่องบินและขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงทันที

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด