คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับประเทศไทยในวันนี้

Sunhawan
Sunhawan
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Sunhawan
แจ้งตรวจสอบ
ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับประเทศไทยในวันนี้

     จากข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยนั้น เป็นกรณีเร่งด่วนที่ทำให้ประชาชนชาวไทยและภาครัฐที่ต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีการสืบเนื่องมาจากสภาวะสุขภาพที่ทรุดโทรมจากความรุนแรงของฝุ่นจิ๋วชนิดนี้ ดังนั้นวันนี้เรามาดูผลกระทบที่ได้รับจากฝุ่น PM 2.5 นี้กันว่าส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยบ้าง

     ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเราที่ควรรู้และทำความเข้าใจถึงการเกิดและการป้องกันเพื่อให้อยู่ได้ภายในสภาวะฝุ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งจากปัญหาฝุ่นจิ๋วที่ไม่จิ๋วเหมือนชื่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่คนในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ต่างจังหวัดก็ตกอยู่กับปัญหานี้เช่นกัน เนื่องจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 นี้เกิดจากการกระทำของมนุษย์และจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เราทำได้เพียงป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งความรุนแรงของฝุ่นนี้ก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากมายได้แก่

Advertisement

Advertisement

     1. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง การได้รับฝุ่นจิ๋วชนิดนี้เข้าไปโดยตรงจะทำให้มีปัญหาต่อปอดเนื่องจากฝุ่นจิ๋วมีอนุภาคเล็กมากมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อเราสูดเข้าไปจะทำให้เป็นอันตรายต่อปอดและสมองได้ โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ๆ ที่เป็นอันตรายมากเลยที่เดียว อาจทำให้เสียชีวิตได้เมื่อได้รับปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นจำนวนมาก1

เครดิตภาพ: pxhere 

 

     2. ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยติดอันดับเมืองน่าเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อย่างเช่นเมืองเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวในทุกช่วงฤดูกาล แต่เมื่อเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ขึ้นก็ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวลดน้อยลงนักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเที่ยวเพราะกลัวกับฝุ่นจิ๋วที่ส่งผลต่อสุขภาพ2

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพ: pxhere

 

     3. ส่งผลต่อทัศนียภาพการมองเห็น ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกหนึ่งปัญหาเนื่องจากการเกิดฝุ่นจิ๋วนี้ที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองทำให้การมองเห็นของผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นอกจากผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์แล้วผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะว่าหากพบว่าจำนวนค่าฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐานเที่ยวบินก็จะถูกระงับการเดินทางเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย3

เครดิตภาพ: pxhere

 

     เห็นไหมล่ะคะปัญหาฝุ่นจิ๋วนี้ ไม่จิ๋วเหมือนชื่อเลยใช่ไหม จัดว่าส่งผลกระทบไปทั่วทั้งประเทศไทยกันเลย ดังนั้นเราควรช่วยกันสอดส่องผู้ที่กระทำความผิดอย่างการเผาป่าให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อลดปัญหาของฝุ่นจิ๋วที่ว่านี้ และยังช่วยกันรณรงค์ป้องกันให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋วนี้ด้วยจ้า

Advertisement

Advertisement

 

 

เครดิตภาพหน้าปก: pxhere

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด