คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

พาไปดู เจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

AThaRay
AThaRay
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก AThaRay
แจ้งตรวจสอบ
พาไปดู เจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

ลองสังเกตแล้วมองดีๆ ในตัวเมืองของจังหวัดระยองยังมีสถานที่ Unseen อีกหลายแห่งที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ผู้คนยังไม่รู้จักอีกมากมาย และสถานที่ที่ผมจะพาไปดูวันนี้คือ " เจดีย์กลางน้ำ "

ทางเข้าเจดีย์

พระเจดีย์กลางน้ำ

เจดีย์กลางน้ำเป็นเจดีย์ ทรงระฆัง สูงประมาณ 10 เมตร และที่เห็นยังคงใหม่อยู่ในปัจจุบัน ก็เพราะได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิมเอาไว้ เพื่อรักษาโบราณสถานอันเดิมได้คงอยู่ได้นานยิ่งขึ้น เจดีย์แห่งนี้ ถูกสร้างมากว่า 150 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 ในสมัยนั้นจังหวัดระยองยังเป็นเมืองอยู่ โดยเจ้าเมืองที่ปกครองคือ พระยาศรีสมุทรโภคชัยชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) โดยสร้างเพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาในอดีตทราบว่าถึงเมืองระยองแล้ว เพราะสมัยก่อนไม่มีป้ายบอกทาง ชาวบ้านจะจดจำจากสถานที่เพื่อบอกทาง โดยหลายคนคงสงสัยว่าทำไมบอกว่าเจดีย์กลางน้ำ แต่สามารถข้ามไปได้ ไม่ได้นั่งเรือไปเหรอ เจดีย์แห่งนี้เมื่อก่อนอยู่กลางน้ำจริงๆ แต่ปัจจุบันทางเทศบาลนครได้สร้างสะพานข้ามไปยังเจดีย์และสร้างเขตอนุรักษ์ป่าโกงกางด้านข้างเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย สามารถเดินเข้าไปยังศูนย์กลางของป่าชายเลน จะมีนกกินปลา นกกระยาง ปูดำ ลูกปลา และ สัตว์น้ำเล็กๆอีกจำนวนมาก ให้ได้ชม(ระวังเรื่องยุงสักนิดนะครับ เพราะยุงชุมมาก)

Advertisement

Advertisement

ป่าชายเลนป้าย

เจดีย์กลางน้ำจะมีประเพณีที่สำคัญอีก 1 อย่าง คือ ห่มผ้าพระเจดีย์ (จุดประสงค์ของการถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์นั้นคงจะเนื่องจากความเชื่อของชาวพุทธที่ว่า การถวายสิ่งของเครื่องใช้แก่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศลเป็นส่วนหนึ่งของการบูชาพระรัตนตรัยโดยเฉพาะการถวายผ้ากาสาวพัสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มนั้นจะได้บุญกุศลมากพุทธศาสนิกชนจึงนิยมถวายดังกล่าว รวมทั้งนำไปห่มพระธาตุเจดีย์ หรือเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระภิกษุที่เคารพนับถือ หรืออัฐิบรรพบุรุษของตน โดยเชื่อว่าผ้าที่ถวายนั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ใช้นุ่งห่มแล้ว บรรพบุรุษผู้ล่วงลับยังมีโอกาสได้รับบุญกุศลนั้นด้วย การถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์ในสมัยแรก ๆ คงยังไม่มีการจัดขบวนแห่และจัดผ้าห่มขนาดยาวมาก ๆ ขึ้นไปห่ม เป็นการนำผ้ากาสาวพัสตร์ขนาดที่พระสงฆ์ทั่วไปใช้ขึ้น ที่ต่างคนต่างนำมาตามศรัทธา ต่อมาก็จะเปลี่ยนไปเป็นการนำผ้าที่มีผู้ร่วมทำบุญมาต่อกันเป็นผืนยาวพอที่จะพันรอบองค์พระปฐมเจดีย์ตอนบนได้ แล้วนำขึ้นไปห่มทีเดียว) โดยประเพณีนี้จะจัดในช่วงเดือน 12 เพื่อเปลี่ยนผ้าผืนเก่า และนำผืนใหม่ขึ้นไปห่ม และมีกีฬาและงานครื้นเครงต่างๆให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำ

Advertisement

Advertisement

เจดีย์

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด