คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มท.2มอบนโยบายความปลอดภัยและนโยบายข้าราชการกรมที่ดิน

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
มท.2มอบนโยบายความปลอดภัยและนโยบายข้าราชการกรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 3 ธค.เวลา 15.00 น.ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอระยอง อ.เมือง ระยอง นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนามอบนโยบสยและตรวจติดตามการปฎิบัติงานข้าราชการที่ดิน ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อนำนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการขยายผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบเพื่อให้กรมที่ดินขับเคลื่อนในเชิงรุก มีการปรับตัวก้าวไปสู่ความทันสมัยและธรรมาภิบาล ตอบนความต้องการของประชาชน นำทรัพย์ไปตราประกันการชำระหนี้ การจำนอง ให้ทรัพย์ตกทอดทายาทฯลฯและการมอบนโยบายความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/นิพนธ์2--1024x737.jpg

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่าความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องหลักของรัฐบาลจากการตรวจสอบพบว่าระยองทำได้ดีถึงแม้ว่าระยองจะมีรถมากคนต่างพื้นที่เข้ามากมาเราได้ประชุมเพื่อดการสูญเสียมีมาตรการหลายมาตราการลดการสูญเสีย กฎหมายให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเรื่องการจราจรต้องเพิ่มบทบาทท้องถิ่นมากขึ้นดูแลการจราจรในตำบลหมู่บ้าน สปถ.อำเภอนายอำเภอจะได้กำกับดูแลท้องถิ่น ตอนนี้จะให้อปท.จะต้องแลการจราจรเข้มข้นขึ้น เมื่อเป็นภารกิจหลักสามารถตั้งงบประมาณได้เมื่อก่อนตั้งงบประมาณไม่ได้ จะได้มีเจ้าภาพต้องแต่ตำบลมาถึงอำเภอ จังหวัดได้ชัดเจนใกล้เทศกาลปีใหม่ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเคารพกฎจราจร ส่วนเรื่องสัมมนาข้าราชการกรมที่ดินลดความเหลื่อมล้ำดูแลกลไกลกฎหมายที่ออกใหม่ทรัพย์อิงสิทธิ์ กฎหมายจัดที่ดินทำกิน จัดระบบผู้ที่เข้าไปทำกินในที่ดินสาธารณะ ให้เป็นระเบียบขอให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจที่สาธารณะประโยชน์ขอให้ขึ้นทะเบียนเป็นสาระบบที่หลวงให้เอาเทคโนโลยีบริการพี่น้องประชาชนรวดเร็ว ในการออกโฉนดแม่นยำเพิ่มขึ้นเช่นการออกโฉนดแบบอาร์ทีเค จีเอนเอสเอสเนตเวิค แม่นยำคลาดเคลื่อนไม่เกิน 4 ซม.ซึ่งเมื่อก่อนคลาดเคลื่อนมีปัญหาฟ้องร้องพิพาทแนวเขตที่ดินจึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริการพี่น้องลดต้นทุนในการใช้จ่ายติดต่อต่างๆนำเทคโนโลยีมาใช้ หวังว่าประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นสดวกรวดเร็วเข้าถึงรัฐ และกรณีที่เป็นความเกี่ยวกับที่ดินจนฟ้องร้องศาลฏีกาตัดสินแล้วยังไม่ยอมรับมีหลายรายเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เราไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมิได้เมื่ออยู่ในการพิจารณาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินแล้วเราต้องเคารพการตัดสินของศาลกรมที่ดินต้องยึดใช้กฎหมายเป็นหลัก

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด