คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนต่อเนื่องปีที่18

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนต่อเนื่องปีที่18

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง  มอบทุนต่อเนื่องปีที่18 ภาคเรียนที่ 2/2562 มีผู้รับทุน 224 คน จำนวนเงิน 1,148,000 บาท

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนต่อเนื่องปีที่18

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนต่อเนื่องปีที่18

วันที่ 30 มกราคม 2563  ที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง และ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายทินกร​ลาวัณย์​เสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC Rayong) นำโดย นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะครูผู้ปกครอง ในพิธี มอบทุนการศึกษาระดับ ขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา เขต1 มีผู้รับทุนวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 98ทุน เป็นจำนวนเงิน 427,000 บาท และจะมีการมอบทุนในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เป็นทุนระดับ ขยายโอกาสการศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา เขต 2 มีผู้รับทุน 58 คน เป็นจำนวนเงิน 177,000 บาท วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกันเกรา ในระดับอุดมศึกษา มีผู้รับทุน 68 คน เป็นจำนวนเงิน 544,000 บาทรวมทั้งหมด มีผู้รับทุน จากมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลงในภาคเรียนที่2ประจำปี 2562 จำนวน 224 คน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,148,000 บาท

Advertisement

Advertisement

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนต่อเนื่องปีที่18

นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า  การมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เริ่มในปี 2544 ได้ตั้งงบประมาณไว้ครั้งแรกจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) มีผู้ได้รับทุนแบบต่อเนื่องในปีแรก จำนวน 6 ราย และขยายเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้วันนี้ มีนักเรียนที่รับทุน จบการศึกษา ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนมาก สมดังวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นมา คือส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในจังหวัดระยองที่มีฐานะยากจนให้สามารถเรียนได้จนจบ  มีความประพฤติดี เพราะมูลนิธิมีเจ้าหน้าที่ติดตามผลจนจบการศึกษา มีกิจกรรมการผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจ ให้ต่อสู้ มีความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในชีวิต

Advertisement

Advertisement

นายองครักษ์ แก้วหอม นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณ มูลนิธิ ที่มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดระยอง ตนเองเป็นคนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษามาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่3 จนถึงวันนี้ได้มารับงวดสุดท้ายเพราะกำลังจะจบการศึกษาแล้ว ที่ผ่านมา ทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯได้ช่วยให้ตนเองเรียนจนจบ และยังช่วยครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนรวมถึงเพื่อนนักเรียน นักศึกษา อีกเป็นจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด