คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระยอง พร้อม!!เจ้าภาพ แข่งขันกีฬานักเรียนระดับประเทศ เตรียมรับนักกีฬา กว่า 20,000 คน

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ระยอง พร้อม!!เจ้าภาพ แข่งขันกีฬานักเรียนระดับประเทศ เตรียมรับนักกีฬา กว่า 20,000 คน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.62 ที่โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 นี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง และสนามใกล้เคียง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-137-1024x768.jpg

“นครระยองเกมส์” จัดขึ้นโดยเทศบาลนครระยอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีการแข่งขันกีฬา 11 ประเภท ประกอบด้วย กรีฑา ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลในร่ม หมากรุก และหมากฮอส โดยการแข่งขันดังกล่าว คาดว่าจะมีนักกีฬา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20,000 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-131-1024x768.jpg

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยมุ่งหวังให้นักกีฬาทุกคนได้เล่นกีฬาอย่างมีความสุข เสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งผลให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักกีฬาในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในช่วงเวลาจัดการแข่งขันอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด