คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ไทย-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่นฝึกซ้อมอพยบประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหาร รหัสคอบร้าโกลด์ 2020

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ไทย-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่นฝึกซ้อมอพยบประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหาร รหัสคอบร้าโกลด์ 2020

เมื่อเวลา13’00 น.วันที่ 29 กพ63 ที่ฝูงบิน 103 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธ์การ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหารประธานร่วมฝ่ายไทย  Mr.Michael Heath อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และพณฯท่าน นิชิตะ คาซูยะ (H.E.M.) Nasida อัคราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเดินทางเยี่ยมชมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์หัวข้ออพยบประชาชนในพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)

ไทย-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่นฝึกซ้อมอพยบประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหาร รหัสคอบร้าโกลด์ 2020

ไทย-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่นฝึกซ้อมอพยบประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหาร รหัสคอบร้าโกลด์ 2020

 สำหรับการฝึกหัวข้ออพยบประชาชนในพื้นที่ขัดแย้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึก มีทักษะขีดความสามารถการประสานงานในการแก้ใขปัญหาวิกฤติ และนำไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ทีมีความขัดแย้งอันเป็นผลมาจากการสู้รบ ความขัดแย้งหรือสาธารณภัยต่างๆโดยจำลองการฝึกมาจากความขัดแย้งในอานุภูมิภาคแปนซิฟิก

Advertisement

Advertisement

ไทย-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่นฝึกซ้อมอพยบประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหาร รหัสคอบร้าโกลด์ 2020

ไทย-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่นฝึกซ้อมอพยบประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหาร รหัสคอบร้าโกลด์ 2020

โดยมีกำลังพลจากไทย สหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกจำนวน 200 นายแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ส่วนปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมการอพยบ (ECC) ส่วนเฝ้าระวังป้องกัน ส่วนล้างสารพิษ ซึ่งภายในศูนย์ควบคุมผู้อพยบมีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นสถานีต่างๆได้แก่สถานีต้อนรับ และลงทะเบียน สาถานีตรวจค้นอาวุธ และยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพ และคัดแยกประชนชน สถานีรักษาพยาบาล สถานีขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นจัดอากาศยานลำเลียง แบบ C130  ฝ่ายละลำ เข้าร่วมการฝึกแบบสมจริงด้วย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด