คัดลอกลิงค์

ความรู้

4 ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนยุคใหม่

Sunhawan
Sunhawan
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Sunhawan
แจ้งตรวจสอบ
4 ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนยุคใหม่

     เด็กยุคใหม่ต้องเก่งรอบด้านไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เอ๊ะตอนสมัยเราเรียนก็เห็นมีแต่ท่องจำ แล้วเด็กสมัยนี้เขาเรียนอะไรกันบ้างนะถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูกันเลย

     ในยุคปัจจุบันนี้การเรียนการสอนมีหลากหลายหลักสูตร แต่ล้วนแล้วมุ่งเน้นให้เด็กได้มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและทางด้านสังคมเพื่อได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรที่นำมาใช้การเรียนการสอนนั้นจะเน้นการทำกิจกรรมให้เด็กได้เล่นไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการงานอาชีพ จึงได้แบ่งศูนย์การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก ๆ ได้ดังนี้

     1. ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านดนตรี ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มักจะได้รับความนิยมจากเด็ก ๆ ไม่น้อยเพราะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เด็ก ๆ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และเครื่องดนตรีที่นำมาสอนนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เด็ก ๆ ชื่นชอบในเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันไป จุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้นี้ คือ การสอนให้เด็ก ๆ มีสมาธิ มีความมุ่งมั่น และฝึกฝนตามระดับฝีมือเพื่อพัฒนาและต่อยอดไปในอนาคตได้

Advertisement

Advertisement

แหล่งที่มาของข้อมูล: โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี1

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/th/photos/3046564/

     2. ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์ให้เด็ก ๆ มีความรักในป่าไม้ ต้นไม้และมีความพยายาม ความอดทนในการดูแลต้นไม้ต่าง ๆ ซึ่งการเรียนรู้ในศูนย์นี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกฝังเด็ก ๆ ให้รู้จักปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ตลอดจนแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็เป็นได้

แหล่งที่มาของข้อมูล: โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/th/photos/3335400/

Advertisement

Advertisement

     3. ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเข้าจังหวะ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้ก็ได้รับความสนใจของเด็ก ๆ มากเช่นกัน เพราะในยุคปัจจุบันนี้การเต้นเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งและเป็นการเรียนรู้ถึงการเต้นในจังหวะต่าง ๆ และพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวไปถึงการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ก็เป็นได้

แหล่งที่มาของข้อมูล: โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี3

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/th/photos/1971600/

     4. ศูนย์การเรียนรู้การทำอาหาร การทำอาหารจัดว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวเป็นการฝึกสมาธิและความมุ่งมั่นในการทำอาหารให้ออกมาน่ากิน ซึ่งกิจกรรมนี้เด็ก ๆ สามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองได้อีกด้วย แต่การทำอาหารควรอยู่ในสายตาของผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของเด็กจ้า

Advertisement

Advertisement

แหล่งที่มาของข้อมูล: โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี4

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/th/4283413/

     เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับแหล่งการเรียนรู้ที่ได้จากโรงเรียนทั้ง 4 ศูนย์การเรียนรู้นี้ จัดว่าโรงเรียนในยุคปัจจุบันนี้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับเด็กในยุคนี้ที่นิยมการเล่น การทำกิจกรรมมากกว่าการเรียนในห้องเรียน ดังคำกล่าวที่ว่าการเรียนการสอนของคุณครูนั้นควรเน้นเด็กเป็นสำคัญมากที่สุดจ้า

เครดิตภาพหน้าปก: https://pixabay.com/th/photos/1822474/

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด