คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

“BEDO” ชวนเที่ยวและเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพใกล้ตัว..ตามเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก

นายรอบรู้
นายรอบรู้
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก นายรอบรู้
แจ้งตรวจสอบ
“BEDO” ชวนเที่ยวและเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพใกล้ตัว..ตามเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก

BEDO ชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทุ่งโปรงทอง สถานที่ Unseen ของเมืองไทย ลัดเลาะเข้าสวนยางเรียนรู้การทำธุรกิจกวางที่ปโชติการฟาร์ม และดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลบางแสน ปิดทริปด้วยแวะชิมแวะช็อปข้าวหลามแม่เจริญของดีตลาดหนองมน

รู้จัก BEDO สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือBEDO (Biodiversity-Based Economy Development Office) เป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยสร้างอาชีพในระดับชุมชนและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและการรักษาทรัพยากรชีวภาพในระดับประเทศ

Advertisement

Advertisement

ทุ่งโปรงทอง..มุมอันซีนราวภาพฝัน

ชุมชนบ้านแสมภู่ ต. ปากน้ำประแส อ. แกลง จ. ระยอง สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส โทร. 0-3866-1720-1

ทุ่งโปรงทองเป็นสถานที่ Unseen ของเมืองไทยที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของ จ. ระยอง ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ชุมชนเล็ก ๆ บริเวณปากน้ำประแส ที่เคยเป็นเมืองธุรกิจการค้าและเมืองท่าที่สำคัญในอดีต ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความร่วมแรงร่วมใจที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาและอนุรักษ์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านแสมผู้ เป็นทางเดินสะพานไม้ทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

ลัดเลาะสู่ป่าชายเลนอันแน่นทึบ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดอย่างต้นโกงกาง ต้นลำพู ต้นโพธิ์ทะเล ต้นตะบูน ต้นโปรง ต้นฝาด ฯลฯ ทางเดินอันแสนร่มรื่นมีนกนานาชนิดบินมาเกาะกิ่งไม้ โดยเฉพาะต้นฝาดดอกแดงที่ออกดอกบานสะพรั่ง เมื่อเดินพ้นเงาไม้จะเห็นต้นโปรงขึ้นแน่นเบียดเสียดในพื้นที่กว่า 6,000 ไร่

Advertisement

Advertisement

ยามต้องแสงแดดเหมือนดั่งผืนพรมสีเหลืองทองอร่ามตัดกับขอบฟ้าราวภาพวาด เป็นมุมอันซีนราวภาพฝันที่ใคร ๆ ก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต หากอยากรู้ว่าชุมชนแสมภู่มีของดีอะไรซ่อนอยู่ แนะนำให้ลองมานอนโฮมสเตย์ดูสักคืน แล้วนั่งสามล้อพ่วงสัมผัสวิถีชุมชน คุณจะค้นพบทั้งความสุขและความสนุกในชุมชนแห่งนี้

ปโชติการฟาร์ม..ธุรกิจกวาง จ. ระยอง

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี 2535 อนุมัติให้การเพาะเลี้ยงกวางม้าหรือกวางไทยในเชิงการค้าเป็นธุรกิจที่ถูก ต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีการขออนุญาตและจดทะเบียนฟาร์มกับกรมป่าไม้ นอกจากนี้กวางยังได้รับการบรรจุเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงกวางจึงได้รับความสนใจอย่างมากจากเกษตรกร

Advertisement

Advertisement

 

ปโชติการฟาร์มถือเป็นฟาร์มกวางแห่งหนึ่งใน จ. ระยอง ที่มีความมุ่งมั่นในการเลี้ยงกวางให้มีมาตรฐานและสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีการจัดการฟาร์มและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยควบคุมการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์และเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยเริ่มต้นธุรกิจจากความชอบเลี้ยงสัตว์และต้องการจัดการพื้นที่ว่างเปล่าเป็นหลัก แต่เริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งที่ BEDO ได้จัดขึ้น จึงได้เริ่มพัฒนาการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน..ดำดิ่งเรียนรู้โลกใต้ทะเลในอควอเรี่ยมสุดคลาสสิค

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา  อ. เมืองชลบุรี งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-3839-1671-3 ต่อ 184, 126 เปิดทุกวันเวลา 08.30-16.00 น. (จ.-ศ.) มีรอบโชว์ให้อาหารปลาเวลา 14.30 น. ส่วนวันหยุดราชการ (ส.-อา.) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรอบโชว์เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. / www.bims.buu.ac.th

ดำดิ่งเรียนรู้โลกใต้ทะเลในอควอเรี่ยมสุดคลาสสิคที่อยู่คู่บางแสนมากว่า 40 ปี ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล แต่หลายคนอาจคุ้นเคยกันในชื่อ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน แหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิคและเป็นแหล่งทัศนศึกษายอดฮิตที่ใครมาบางแสนต้องไม่พลาด

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ บริเวณชั้นล่างเป็นสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ตั้งแต่ปลาทะล ม้าน้ำ หอยหายาก ฯลฯ จุดที่เป็นไฮไลต์คือตู้ปลายักษ์ขนาด 1,000 ตัน ที่มีปลาหมอทะเลยักษ์อาศัยรวมกับเหล่าฝูงปลามากมาย โดยจะมีโชว์พิเศษทุกวัน สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลา ดูปลาหมอทะเลที่หนักกว่าร้อยกิโลกรัมกินอาหารจากมือนักประดาน้ำ

ส่วนชั้นบนจะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของท้องทะเล โดยรวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด ซึ่งเก็บรักษาไว้โดยวิธีการดองและการสตัฟฟ์ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากท้องทะเล

ข้าวหลามแม่เจริญ ของอร่อยเด็ดคู่ตลาดหนองมน

โทร. 0-3874-5714, 08-1996-0201 สาขา1 ตลาดหนองมน / สาขา 2 ศูนย์ของฝากตรงข้ามไปรษณีย์หนองมน / สาขา 3 ตลาดอ่างศิลา

ถือเป็นเจ้าแรก ๆ ในตลาดหนองมนที่นำเสนอข้าวหลามสารพัดไส้ ทั้งสังขยา ถั่วดำ ถั่วแดง เผือก มะพร้าวอ่อน แปะก๊วย เม็ดบัว ส้ม และชาเขียว โดยคุณณัฐธิดา หอมหวล หรือเจ๊หนู ทายาทรุ่นที่ 3 ของข้าวหลามแม่เจริญ ที่ได้คลุกคลีกับการทำข้าวหลามมากว่า 40 ปี ตั้งแต่สมัยคุณยายและคุณแม่ ถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาข้าวหลามรสดั้งเดิมให้มีไส้ที่หลากหลายจนนักชิมจากหลายสำนักแห่มาการันตีความอร่อย

มาวันนี้เจ๊หนูยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาเตาเผาข้าวหลาม จากการเผาข้าวหลามแบบเดิม ๆ เปลี่ยนมาเป็นเตาเผาข้าวหลามรุ่นใหม่ที่คิดค้นขึ้นเอง โดยเป็นเตาเผาข้าวหลามด้วยเชื้อเพลิง สามารถเผาได้ครั้งละกว่า 300 กระบอกในเวลาอันรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก ทั้งยังมีความปลอดภัยเพราะใช้ความร้อนต่ำ แถมยังรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด