คัดลอกลิงค์

ความรู้

The Village Explorer "มหาวิทยาลัยบ้านนอก" @Ban Jum Rung Community

Aliza
Aliza
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Aliza
แจ้งตรวจสอบ
The Village Explorer "มหาวิทยาลัยบ้านนอก" @Ban Jum Rung Community

                                                                              "เขียนทฤษฎีจากแผ่นดิน"

"ชาวบ้านอย่างเรา จะแข็งแรงได้ ต้องรวมกลุ่มกิจกรรม" ประโยคนี้เป็นคำพูดที่เปล่งออกมาด้วยสำเนียงท้องถิ่น ตามแบบฉบับภาษาระยอง ที่จะเหน่อ ๆ แต่ Aliza ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์และเป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่งของ ชาวระยอง...ฮิ แน่นอนเจ้าของเสียงที่ Aliza พูดถึงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "นายชาติชาย เหลืองเจริญ" ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชน ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หรือ ผู้ใหญ่ตี๋...ผู้ใหญ่ใจดี อดีตผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง นั่นเอง!!!!

ตำบลเนินฆ้อ ซึ่งเป็นตำบลเล็ก ๆ ของอำเภอแกลงเป็นที่ตั้งของ แหล่งเรียนรู้ "บ้านจำรุง" ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนตัวเล็ก ๆ มีความคิดจะนำและพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง สามารถยืนและพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ความเชื่อว่า การรวมตัวเป็นกลุ่มกิจกรรมเท่านั้นที่จะบรรลุความสำเร็จได้ เกิดขบวนองค์กรชุมชน มีความคิดการเขียน "ทฤษฎีจากแผ่นดิน" มีการสร้างเป็นเครือข่ายชุมชน จนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดี มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างชุมชน เกิดการต่อยอด ส่งผลให้ชุมชนมีกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน อย่างชัดเจน

Advertisement

Advertisement

ผู้ใหญ่ตี๋

มหาวิทยาลัยบ้านนอก

จำรุงที่บ้านจำรุง มีการรวมกลุ่มกัน 40 กลุ่ม หลาย ๆ กลุ่มรวมตัวกันร้อยเรียงจนเกิดประสบการณ์เกิดการจัดการเครือข่ายองค์กรชุมชน มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ชีวิตมีความมั่นคง อาทิเช่น กลุ่มรวมซื้อรวมขายยางพารา กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มร้านค้าพอเพียง กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มอาหารท้องถิ่นไทย กลุ่มเลี้ยงตะพาบน้ำ เป็นต้น เกิดเป็นระบบ ชุมชนมีรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เกิดการท่องเที่ยวชุมชน จนทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจและเป็น "โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด" และเป็นที่มาของคำว่า "มหาวิทยาลัยบ้านนอก"

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้ บ้านจำรุงยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นสถานที่พักผ่อนแบบบ้าน ๆ แบบวิถีชุมชนซึ่งมีความหมายว่า "วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย" มีการพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์จากบ้านของชาวบ้านในชุมชนทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวและได้ปรับปรุงตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยค่ะ!!!! Aliza มีภาพบรรยากาศให้ดูเรียกน้ำย่อย เป็นความสามารถและฝีมือของชุมชนที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ 

                                                               กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจำรุง "มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย" 

Advertisement

Advertisement

 • อัตราการเข้าพักโฮมสเตย์บ้านจำรุง ราคา 200 บาทต่อคนค่ะ

homestay

 

homestayhomestayhomestayhomestay2homestay3homestay4homestay5homestay6

                                                                                       กลุ่มร้านค้าพอเพียง

จำรุงกาแฟ                                                                         กลุ่มอาหารท้องถิ่นไทย

อาหารท้องถิ่น วัตถุดิบจะเป็นพืชผัก พื้นบ้าน เช่น ดอกอัญชัน ผักกูด หน่อข่า หน่อกะลา แขนงสับปะรด....

foodfood2food3food4

                                                                              กลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมและนักท่องเที่ยว

visitors2visitorsvisitors4visitors5                                                                                          กลุ่มแปรรูปผลผลิต

น้ำปลา                                                                            น้ำปลา แบรนด์มหาวิทยาลัยบ้านนอก

กะปิ                                                                              กะปิ แบรนด์มหาวิทยาลัยบ้านนอก

มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร เดินทางมายังบ้านจำรุงและใช้เส้นทางสายบ้านบึง - แกลง (สาย 344) จากกรุงเทพฯ-มอเตอร์เวย์-ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง เมื่อถึงอำเภอแกลงให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข ที่ตลาดอำเภอแกลงไปทางตัวจังหวัดระยอง ประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อถึงหลัก กม.ที่  261 (บริเวณโค้งหน้าวัดคงคาวนาราม) ลอดใต้สะพานคนข้าม  100 เมตร จะมีป้ายสีฟ้าบอกบ้านจำรุง เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะผ่านสวนยางพารามาประมาณ 4.5 กม. (ถนนสาย อบจ.รย-218)  ถึงแล้วค่ะ "ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจำรุง"...สวัสดีค่ะ

map                                                  ต้องมาเช็คอินและถ่ายรูปกับสมุทรนะ  ไม่งั้นคุณจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง

Bye มาช่วยกันสนับสนุนชุมชน เที่ยวแบบชุมชน หาและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ช่วยชุมชนให้มีรายได้ อิ่มใจ อิ่มท้อง บ้านจำรุง อยู่ถึงทุกวันนี้มากกว่า 10 ปี เพราะความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชน ความสามัคคีและความคิดพัฒนาของผู้นำชุมชน ทำให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างรายได้ อันเป็นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงในชุมชนค่ะ 

สนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการเดินทาง รายละเอียดการเข้าพัก, ราคาโฮมสเตย์ การเเข้าชมเป็นหมู่คณะ เทศกาลกินผลไม้ ชมสวนเงาะ สวนทุเรียน กินมังคุดสด ๆ ติดต่อได้ที่

 • คุณชาติชาย เหลืองเจริญ (ผู้ใหญ่ตี๋)
 • เบอร์ติดต่อ 08-7817-8030
 • คุณลุงสำเริง ดีนาน(ลุงขลุ่ย) 
 • เบอร์ติดต่อ 08-7143-7576
 • เบอร์ Fax 038-670721
 • Line ID : 0878178030
 • E-mail : [email protected] 
 • Bar code

ิิิิbarcaode

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ตี๋ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่ที่มีแต่การให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้องค์ความรู้สู่การต่อยอดพัฒนาแบบยั่งยืน สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง...ขอบคุณค่ะ

noted : เครดิตภาพ

 • ภาพจากผู้เขียน
 • เครดิตภาพ "เพจบ้านจำรุงโฮมสเตย์ ระยอง" (ได้รับการอนุญาตจากผู้ใหญ่ตี๋จากการไปเที่ยวมหาวิทยาลัยบ้านนอก)

     

 

 

 

ถึงจะรวยก็ไม่สน ถึงจะจนก็ไม่หวั่น ขอฝากชื่อไว้ในแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบ้านนอก

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด