คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวสระแก้วปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล ร.9 และเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ.เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวสระแก้วปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล ร.9 และเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ.เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดคลองบุหรี่ใต้ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและร่วมกันทำสาธารณประโยชน์แก่ศาสนสถาน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5273.jpg

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วได้ให้ความสำคัญทางด้านศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติ จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับ คณะสงฆ์ ส่วนราชการและสถานศึกษา จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5275.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5278-2.jpg

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่รักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และผู้ประกันตนที่มาคลอดบุตร ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ประกันตนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 27 ราย สำหรับการเยี่ยมผู้ที่มารักษาตัวนี้เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ประกันตน สถานพยาบาล และสำนักงานประกันสังคม ตลอดจนได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันตนจากสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5304.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5346-2.jpg

——————————

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด